články

„Pohádka“ na dobrou noc aneb příběh z lesa a kapradí

22.03.2019 10:50
  Každý den chodím sám do lesa na pravidelné procházky. Chodím vždy stejnou cestou, stejnou trasu, a vždy se těším, že aspoň něco málo zhubnu.   Asi před šesti týdny jsem si všimnul vedle cesty v lese ve stopě od pneumatiky traktoru téměř vyrytých náletových stromků trčících v nepřirozené...

Proměna

22.03.2019 09:06
  Duchovní život je život v souladu s lidským duchem. Lidský duch je podstatou člověka. Člověk je stvořen Bohem jako lidský duch. Přídavné jméno duchovní tak nemá žádný církevní význam, ale vztahuje se přímo k lidské podstatě. Můžeme tedy vyložit význam duchovní jako lidský. Od...

O důsledcích Milosti léčení

21.03.2019 09:05
Léčení Světlem od Krista může přinášet nejen zdraví, štěstí a životní změny, jež se dějí v souvislosti s naší vlastní proměnou, ale sleduje i vyšší nadosobní cíl, a sice počet lidí na planetě Zemi žijící v souladu s Kristem, Bohem, ve Světle. Kvalita a počet takových lidí je...

O Milosti léčení

20.03.2019 10:50
  Včera jsme psali o Milosti od Boha a dnes si máme povědět o jedné z jejích podob, a sice o léčení. Jde o léčení Božím Světlem, léčení Světlem od Krista. Jelikož se v každém případě jedná o Milost, nelze žádné takové léčení brát jako samozřejmost, která by fungovala na základě...

O Milosti

19.03.2019 13:01
  Zapomeňme pro tento okamžik na ty lidi, kteří ještě necítí potřebu obracet se k Bohu, protože jsou spokojeni s tím, co mají, jak žijí, a jejichž srdce se oddávají pozemským pomíjivým radovánkám. Nás dnes zajímá člověk, který se zastavil, pohleděl vzhůru na nebe a pocítil...

O víře či nevíře v Boha

18.03.2019 09:15
  Na své životní cestě se setkávám se spoustou nevěřících lidí, materialistů, logiků a přesvědčených racionalistů. Všichni chtějí být šťastní, zdraví a mít šťastné a zdravé svoje rodiny. Oni zatím netuší, že život je mnohem složitější a obsáhlejší, že se řídí zcela jinými zákony, než jim...

Zvířata

13.03.2019 14:45
  Dnešní vyprávění o zvířatech nemůže nezačít jejich porovnáním s člověkem. Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem? Je vůbec nějaký? Abychom se dopátrali uspokojivé odpovědi, musíme pohlédnout jak na fyzická těla lidí a zvířat, tak na podstatu těchto životních forem. Fyzická těla zvířat...

Když je potřeba, některé děti musí pracovat i v neděli

10.03.2019 14:43
  Dnešní nedělní ráno se naše patnáctiletá dcera vzbudila a, ležíc ještě v posteli, jako by mimochodem nám oznámila, že ji nad ránem vzbudil duch, nějaký zemřelý člověk. „Samozřejmě. A co ti chtěl?“ zeptali jsme se spontánně se ženou. Dcera odpověděla, že neví, že jí jen řekl, že už musí jít,...

Využití astrologie v řešení duchovních příčin našich problémů

09.01.2019 15:24
      Nahlížíme-li na astrologii jako na vědu, princip, který je funkční, můžeme v našem pozorování postoupit ještě dále. Zatímco nám základní znalost významu postavení planet v jednotlivých astrologických domech a znameních nativního horoskopu a jejich vzájemných aspektů...

Duchovní pomoc umírajícím a zemřelým

10.12.2018 11:41
  Smyslem tohoto článku je popsat skutečnosti, které se dějí nebo mohou dít po smrti fyzického těla. Jako příklad zde uvedu moji bezprostřední zkušenost s duší svého přítele Jaroslava. Nutno podotknout k Jaroslavovi, že celý pozemský život žil značně světsky a díky svému vybroušenému...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>