Poradenství 

 

 

 

Člověk je stvořeným lidským duchem k obrazu Božímu. Naše svobodná vůle v minulosti či přítomnosti nemusela či nemusí vždy souznít s vůlí Boží, protože ji prostě neznáme, nechceme znát nebo se naopak mylně domníváme, že ji známe. Z rozporů mezi naší a Boží vůlí vznikají potíže, nemoci a smrt. Je jistě dobré problémům předcházet nebo je řešit, dokud ještě máme tuto možnost.  Je možné, bude-li to vůle Boží, že některé ze skrytých, dosud neviditelných nemocí, nebezpečí nebo vlivů odhalíme a budete si moci sebe uvědomělou prací na sobě dopřát změnu. Třeba se nám podaří udělat z vody víno nebo z olova zlato.

Nemůžeme udělat nic za vás, jen vás můžeme navést na správnou cestu, ukázat postupně, co je pro vás v danou chvíli potřeba udělat, změnit, na co se zaměřit, jedno po druhém, krok za krokem tak, jak je to právě pro každého konkrétního člověka v konkrétní situaci nejvhodnější a nejpotřebnější, aby co nejlépe a nejpřirozeněji mohl kráčet svojí cestou dle svých vlastních možností a připravenosti.

Všechny zkoušky, prožitky, těžkosti, nemoci k nám vždy přicházejí v okamžiku, kdy jsme připraveni udělat změnu a máme dostatečné síly k jejich vyřešení. Někdy však potřebujeme radu, nakopnutí, abychom pochopili, co daná situace po nás vyžaduje, a proto nabízíme pomocnou ruku, která ukáže správný směr každému, kdo jej chce poznat.