Zprostředkování léčivých sil ze Světla

 
 
 
 
 

Duchovní léčení je proudění Světla, jež probíhá výhradně vždy za modlitby ke Kristu. 

 

Svoji vůli o pomoc přijímajícímu odevzdávám Jemu a je mi nepochopitelnou Milostí, darem, umožněno vidět, jak se nad člověkem, pro něhož je modlitba vyřčena, otevírá Nebe, a Světlo, dle jeho vlastní připravenosti a Boží Milosti, prostupuje celou jeho duší, tělem, a svojí pouhou přítomností vytěsňuje všechny temnoty pryč. 

 

Tam, kde je Světlo, temnota mizí.

 

V tyto okamžiky prožívám pro mě nezvyklou pokoru, trpělivost a vděčnost, že mohu být přítomen tomuto zázraku, tomuto aktu Milosti, jako svědek odpuštění pro přijímajícího i pro mě. Jsem velmi vděčný pánu Bohu, že mi i přes moje stále se opakující svévolné činy odpouští a zachovává dar Milosti zření lidského nitra i dar neosobní účasti při působení Světla. Kéž bych sám byl vždy tak tolerantní, milující, odpouštějící.

 

Tato léčivá síla Světla působí i na bloky, traumata a nezpracované prožitky z minulých životů, aniž by do těchto životů jakkoliv zasahovala. Léčí tedy jen to, co jsme si s sebou z minulých životů přinesli jako zátěž do života nynějšího. Stejně tak může léčit nepřijatá a nezpracovaná témata, která nás trápí z minulosti současného života, z dětství, z mládí, problémů ve vztazích atd.