články

Velikonoce jsou zase tady

30.03.2018 10:26
    Opět po roce máme před sebou možnost připomenout si vlastní nedokonalosti, zpytovat svědomí a posunout se třeba o kousek ve svém lidském duchovním vývoji vpřed. Na pozadí Velikonoc, tradičně spojovaných s koncem pozemského působení Syna Božího v hrubohmotném těle na Zemi,...

Kristův impuls

28.03.2018 08:17
    Letos zdá se být načase podívat se na Velikonoce z hlediska Kristova odkazu, Kristova učení, jak ho uplatňujeme v našich křesťanských životech. Celá staletí se nejrůznější lidé prohlašují za křesťany, přesvědčují sebe i jiné o své víře v Krista, nechávají se polévat...

ŠTĚSTÍ NÁRODA

26.03.2018 12:32
      Nejen při příležitosti výročí Komenského narození stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé poloviny 17. století a je právem považován za klenot jeho poselství současnému lidstvu. Jan Amos vychází z předpokladu, že...

Jak se liší rostlina, zvíře a člověk? Co jíst, abychom nezpůsobovali žádné utrpení?

20.03.2017 20:19
    Z pohledu duchovní vědy vnímáme čtyři základní úrovně vědomí forem života.   Jsou to vědomí nerostů, rostlin, zvířat a člověka. Je mezi těmito druhy vědomí rozdíl? Samozřejmě je.   Nerosty mají vědomí mimo fyzické tělo, toto vědomí je vědomím Země, a ta jej skrze...

Askeze

19.01.2017 08:46
Můžeme-li připustit, že existuje něco takového jako řízená sebevýchova a přiřadíme-li jí prostředek - askezi, je namístě se ptát, co je cílem našeho snažení, kam nás askeze má dovést. V každém případě má askeze za cíl zbavit člověka lpění. Ať už lpíme na čemkoli – jídle, vztahu, lidech, sexu,...

Nejen chlebem živ je člověk

05.01.2017 13:30
  Vývoj člověka, respektive vývoj míry sebe uvědomění lidského ducha, s sebou nutně přináší i změny v našem jednání, chování, v prioritách, reakcích, ale také nezbytné změny tělesné schránky vnitřní ústrojnosti člověka -  naší duše. Těžko lze předpokládat a očekávat,...

Milosrdná zkáza

29.02.2016 18:01
Jsouce přesvědčeni o vlivu potravin, pití a jídla, na zdraví našeho fyzického těla a připustivše také trvalé oslabení imunitního systému očkováním, v jehož důsledku častěji a s horšími následky podléháme nemocem, můžeme nyní pokročit v úvaze k ucelenějšímu pohledu na vakcinaci a...

Užívejme života

19.01.2016 16:24
  Dovolíme-li si alespoň pro tuto chvíli osvobodit se ode všech načtených informací, vlastních přesvědčení a zkostnatělých názorů, bude nám třeba dopřáno zažít na okamžik jinou skutečnost. K tomu, aby náš duch, naše skutečné já, mohlo správně pracovat, žít, projevit se v plné...

Přijetí naší přirozenosti je jediná cesta

13.01.2016 11:16
  Každý člověk si může uvědomit, že situace na naší planetě není dobrá. Tento stav je dán duchovní úrovní nás, lidí. Všichni lidé na Zemi touží po míru a štěstí. Toto vše musíme objevit sami v sobě. Jelikož náš duchovní stav nestačí k tomu, abychom se sami proměnili ve šťastné,...

Z duchovního pozvání

10.01.2016 11:21
        Byl jsem pozván na návštěvu do duchovního obrazu naší planety, virtuální Země chcete-li.     Chvíli jsem nevěděl, kde jsem. Vznášel jsem se vesmírem a viděl planetu nebo spíše jen její část. Vše hrálo temně oranžovými, šedými, hnědými nebo...
1 | 2 | 3 >>