Pozvání od Thovta

26.09.2023 16:13

 

 

 

 

 

Už včera ráno při procházce v lese se přede mnou objevuje žluna zelená a přelétá kamsi do dáli. Měl bych  ihned poznat vzkaz od Thovta, ale jsem zaneprázdněn chutí nevěnovat se ničemu, odpočinout si při relaxaci v přírodě, a tak pokračuji v chůzi.

 

Uprostřed hlubokých lesů, vzdálených několik kilometrů od mého domova, z vysoké jedle nade mnou náhle odlétá pár holubů. Hluk mávání jejich křídel mě nemůže nevytrhnout z vlastní skutečnosti a s leknutím hledím vzhůru, abych si podruhé uvědomil Thovtovo volání. Avšak kouzlo přírody je mocné a za chvíli se opět oddávám jen sobě o tichu a samotě.

 

Až dnešního rána se moje žena dívá z okna a volá na mě do kuchyně:

 

„Jejda, teď tady proletěl nějaký velký pták před okny!”

 

„Aha, to je určitě žluna zelená, mám se spojit s Thovtem, já vím,” uvažuji nahlas a ihned se odebírám do svého léčitelského lehátka, abych se za zavřenýma očima  setkal svým duchem s králem ptactva.

 

Jako obvykle přilétá třímetrová černá postava muže s hologramem ptačí hlavy  a ihned mě pobízí:

 

„Pojď, pospěš si, leť za mnou.”

 

Odlétáme, ale dnes se mi naše setkání zdá divné. Vůbec se nedokážu zorientovat v prostoru a netuším, kam letíme. Jako by mi četl myšlenky, Thovt odpovídá:

 

„Jsme v blízké budoucnosti.”

 

Pod sebou vidím hořet rozsáhlé plochy pravděpodobně jehličnatých lesů, cítím až sem nahoru velké teplo, žár, a kouř stoupá a zastiňuje slunce.

 

„V blízké budoucnosti,” pokračuje Thovt, „hoří lesy na území dnešního Ruska. Tyto požáry obrovských ploch lesů vznikají z úmyslného působení pět gé záření. Temnota, která ovládá tato zhoubná záření, má zájem škodit Rusku. Hořením lesů se významně sníží kvalita ovzduší a množství kyslíku v atmosféře. Nedostatkem kyslíku temnota sleduje další zhoršení duchovního vývoje lidí na Zemi.”

 

Říkám si, proč zrovna Thovt mi vypráví o hoření lesů? Ale on pokračuje opět, jako by znal mé úvahy.

 

„Pět gé a šest gé frekvence ohrožují pozemský život i život po smrti. Rozkládají lidskou duši. Poškozují hmotná těla i těla jemná. V současné době velmi zesiluje působení těchto životu nebezpečných technologií zejména ve velkých, hlavních městech, Prahu nevyjímaje. Lidé ve městech si stále častěji stěžují na bolesti hlavy, migrény, bolesti kloubů a vnitřních orgánů, neschopnost se soustředit, špatný spánek, nervozitu, deprese a úzkosti. Život ve městech se stává nemožným. Jedněmi z nejvíce poškozených zvířat na Zemi právě těmito frekvencemi jsou ptáci, jejichž množství se rychle snižuje. Světová temnota navíc usiluje o likvidaci mnohých, pro ni nežádoucích, velkochovů drůbeže. Zaměří se proto na použití smrtících frekvencí proti nim. Pod vlivem cíleného zesíleného působení pět gé budou umírat ptáci ve velkochovech. Příčina jejich smrti bude označena jako virus ptačí chřipky, a vybity tak budou miliony životů. Všechno se bude dít proto, aby se přesměrovaly zdroje potravy jinam a aby se vytvořily důvody ke konzumaci hmyzu. Tyto aktivity temnoty budou chtít dále silně znemožňovat lidský duchovní vývoj, což je v zájmu celosvětové temnoty.”

 

Poslouchám Thovta a cítím v jeho hlase velkou naléhavost. Proto se ptám, zda si jako lidé vůbec můžeme nějak pomoci před pět gé? Je v našich silách vzdorovat nepřízni vývoje? Nebo jsme určeni k utrpení pod taktovkou temnoty a jejích přisluhovačů a nohsledů?

 

„Lidé si mohou pomoci. Základem pomoci je ovšem uvědomění. Uvědomění znamená být si vědom problému. Problém představují zhoubné frekvence. Pokud lidé žijí v přesvědčení, že moderní technologie přinášejí nezbytný pokrok a vývoj, podlehnou svému osudu. Chtějí-li změnit svůj osud, musí vědět, že pět a šest gé jsou zbraně temnoty proti nim. Těmto zbraním temnoty lze vzdorovat opakem temna, tedy Světlem. Pokud si člověk uvědomí nebezpečí smrti, teprve se proti němu může vymezit. Může použít to, co má od Boha, Světlo v duši. Světlo v duši člověka může nedovolit temnotě poškodit duši i tělo. Když si uvědomí, že sám je Světlem, které vzdoruje temnotě a nedovoluje jí žádné působení na duši i hmotné tělo, když si připomene, že Láska, z níž je duše člověka stvořena, je silnější než temnota, žádná frekvence mu neublíží. Každý sám za sebe musí přijmout zodpovědnost za svůj život i za veškerý život na Zemi. Dva lidé s tímto novým uvědoměním vytvoří ochranu pro dva další lidi. Polovina lidí tak  zachrání celý svět. Vytvoří se nový život na Zemi z Lásky a Světla. Toto Světlo se rozšíří po celé Zemi a zachrání život po celé planetě. Tak jako smrtící déšť pět gé dopadá po celé Zemi, podobně se vytvoří deštník ze Světla a Lásky každého člověka. Život na Zemi bude zachráněn. Zachráněny budou všechny rostliny i zvířata i ostatní bytosti sloužící Boží vůli. Člověk se musí stát konečně člověkem.”