články

Stalo se u Velkého Meziříčí

07.05.2021 11:54
        Dnešní den nám připomíná i jiné smutné výročí. Před sedmdesáti šesti léty, těsně před koncem války, Němci popravují padesát šest lidí v údolí říček Oslava a Balinka nedaleko Velkého Meziříčí, a dokonce i v samotném Medříči ještě tři další lidé musejí přijít o svůj...

Stalo se v Třešti

07.05.2021 11:38
      Sedmého května roku devatenáctistého čtyřicátého pátého padá v Třešti za oběť zrádci na dvaatřicet nevinných lidí. Nyní po šestasedmdesáti uplynulých létech dostávám od Krista za úkol odvést duše, které na místě svého osudu stále setrvávají, a napsat o tom článek.   Svým...

Varování potřetí

03.05.2021 10:35
        Při páteční rodinné vycházce procházíme po louce kolem okraje lesa. Po chvíli slyším hluk běhu mezi stromy a všichni vidíme vyplašeného srnce s mladým parožím v lýčí, jak se snaží utéci a zmizet mezi stromy. Jenže nějak nelogicky náhle sudokopytník zamíří k nám a...

Zpátky na stromy

28.04.2021 11:05
        Přítel na Facebooku se dotazuje na můj názor na ty injekce proti současné jediné nemoci. Obvykle svoje osobní názory nikde v článcích neprezentuji, proto vznáším prosbu ke Kristu o pomoc a radu. Po krátké ranní modlitbě, když má zvědavost, jaké asi a od koho dostanu...

Ranní návštěva

26.04.2021 10:59
          Dnes ráno mě po probuzení čeká překvapení. Sotva se proberu k dennímu vědomí, vnitřním zrakem vidím u své postele stát čtyři zástupce zvířecí říše. Vedle sebe stojí a nade mnou se sklání svými jemnohmotnými těly včelí královna, mravenčí královna, představený říše...

Vzkaz od krále

08.04.2021 14:35
        Už pár dní bývám doma u mých dcer svědkem hysterických záchvatů, vždy když tu a tam narazí na pavouka. Pokaždé jsem jimi toužebně povolán, abych malé živočichy odnesl ven, nastolil tak klid a obnovil řád. Měl jsem tyto situace považovat za upozornění nebo výzvu k...

Desatero

07.03.2021 09:16
      I tu se Boží posel sklání nad Mojžíšem a vede jeho duši k pozornosti nad textem Božích zákonů sepsaných na dvířkách Archy.   „Jak zní první a nejdůležitější Boží zákon pro člověka? Miluj Boha, svého Pána, v každém okamžiku svého života. To je nevyšší povinnost člověka v...

Archa

05.03.2021 21:46
        Dostávám od Krista zvláštní úkol. Při léčení jednoho klienta Světlem od Krista jsem se totiž stal očitým svědkem části osudu Archy Úmluvy. To spustilo můj nový úkol - práci v minulosti, kdy Mojžíš obdrží Archu, a popsat ji v článku.   S modlitbou ke Kristu se svým...

Gándhí

01.03.2021 11:45
        Jak to také funguje? Přítelkyně z Facebooku mi píše, že se jí opakovaně před vnitřním zrakem objevuje Mahátma Gándhí, cítí z něj naléhavost, a vybízí mě, ať se spojím s jeho duší. Moje žena mi poté také potvrzuje, že Kristovi služebníci i jí vzkazují, že bych se...

Královny a nebožtík

24.02.2021 10:50
      Slunečné únorové odpoledne mě zastihuje na lehátku u domu s tváří vystavenou hřejivým paprskům. Po hodině modlitby a stavu bezvědomí slyším bzučet nějaký hmyz. Zvuk se stále přibližuje až k mé hlavě. Konečně zvědavostí otevírám levé oko a nemohu uvěřit, že vidí jednu včelu; ta...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>