články

Není strom jako strom a není smrt jako smrt

02.04.2019 13:56
Minulý týden jsem se vypravil do lesa, abych poznal více druhů stromů s jejich bytostmi. Zastavil jsem se u čtyř vysokých borovic a jednu z nich jsem prosil o seznámení. Dlouho se nic nedělo. Náhle z trávy vyskočil trpaslík, posměšně poskakoval kolem mě, a říká, že ony se mnou mluvit...

O rostlinné stravě

25.03.2019 11:54
  Pokračováním našeho pojednání o rostlinách je naše strava. Lidská strava, jídlo člověka 21. století, není a ani nemůže být jídlem člověka 20.století. Požadavky na náš duchovní vývoj a jeho uplatnění v reálném životě vyžadují dnes zcela jiné vibrace jídla, než jsme zvyklí do sebe denně...

Rostliny a svět bytostí přírody

24.03.2019 10:52
  Dříve jsme si řekli něco málo o zvířatech, dnes má být řeč o rostlinách a zejména stromech. Jaký je rozdíl mezi rostlinou a zvířetem? Víme, že člověk a zvířata mají společná tři těla – fyzické, éterické a astrální, přičemž astrální tělo je nejen nositelem emocí, ale skrývá v sobě duši...

„Pohádka“ na dobrou noc aneb příběh z lesa a kapradí

22.03.2019 10:50
  Každý den chodím sám do lesa na pravidelné procházky. Chodím vždy stejnou cestou, stejnou trasu, a vždy se těším, že aspoň něco málo zhubnu.   Asi před šesti týdny jsem si všimnul vedle cesty v lese ve stopě od pneumatiky traktoru téměř vyrytých náletových stromků trčících v nepřirozené...

Proměna

22.03.2019 09:06
  Duchovní život je život v souladu s lidským duchem. Lidský duch je podstatou člověka. Člověk je stvořen Bohem jako lidský duch. Přídavné jméno duchovní tak nemá žádný církevní význam, ale vztahuje se přímo k lidské podstatě. Můžeme tedy vyložit význam duchovní jako lidský. Od...

O důsledcích Milosti léčení

21.03.2019 09:05
Léčení Světlem od Krista může přinášet nejen zdraví, štěstí a životní změny, jež se dějí v souvislosti s naší vlastní proměnou, ale sleduje i vyšší nadosobní cíl, a sice počet lidí na planetě Zemi žijící v souladu s Kristem, Bohem, ve Světle. Kvalita a počet takových lidí je...

O Milosti léčení

20.03.2019 10:50
  Včera jsme psali o Milosti od Boha a dnes si máme povědět o jedné z jejích podob, a sice o léčení. Jde o léčení Božím Světlem, léčení Světlem od Krista. Jelikož se v každém případě jedná o Milost, nelze žádné takové léčení brát jako samozřejmost, která by fungovala na základě...

O Milosti

19.03.2019 13:01
  Zapomeňme pro tento okamžik na ty lidi, kteří ještě necítí potřebu obracet se k Bohu, protože jsou spokojeni s tím, co mají, jak žijí, a jejichž srdce se oddávají pozemským pomíjivým radovánkám. Nás dnes zajímá člověk, který se zastavil, pohleděl vzhůru na nebe a pocítil...

O víře či nevíře v Boha

18.03.2019 09:15
  Na své životní cestě se setkávám se spoustou nevěřících lidí, materialistů, logiků a přesvědčených racionalistů. Všichni chtějí být šťastní, zdraví a mít šťastné a zdravé svoje rodiny. Oni zatím netuší, že život je mnohem složitější a obsáhlejší, že se řídí zcela jinými zákony, než jim...

Zvířata

13.03.2019 14:45
  Dnešní vyprávění o zvířatech nemůže nezačít jejich porovnáním s člověkem. Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem? Je vůbec nějaký? Abychom se dopátrali uspokojivé odpovědi, musíme pohlédnout jak na fyzická těla lidí a zvířat, tak na podstatu těchto životních forem. Fyzická těla zvířat...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>