Když ptáci řvou

22.03.2022 10:44

 

 

Už v pátek dostávám úkol od Kristových služebníků napsat článek. Mám se proto spojit s Thovtem, králem říše ptactva, který mi má sdělit, o čem článek bude. Domnívám se, že času je dost, že to tak nehoří, a celý víkend se nemohu odhodlat udělat si prostor pro tento druh duchovní práce. Neustále mi ji však nejrůznější ptáci svým neobvyklým chováním připomínají a nutí mě myslet na splnění úkolu. Nebojácný kos v krmítku stále drze klove do lojové koule v mojí bezprostřední blízkosti, jakýsi holub opakovaně vzlétá z větve blízké borovice s hlasitým, úlek vzbuzujícím, máváním křídly a v neděli při jarní přípravě zahrady po zimě už celé hejno podivných ptáků dělá takový hluk, že si jich nelze nevšimnout. Konečně v pondělí v klidu usedám a zavírám oči, abych se opět po delší době spojil s Thovtem, se kterým se znám tisíce let.

Obvykle spolu řešíme záležitosti ptáků, jejich života a vztahu člověka k nim a naopak. Dnes je naše setkání ovšem jiné. Thovt přilétá jako vždy v podobě tmavého třímetrového muže s křídly a hologramem ptačí hlavy. Sotva se objeví před mým vnitřním zrakem, předkládá mi obrazy doplňující význam slov, jež ke mně pronáší.

„Lidé žijí uvězněni ve svých představách a zkušenostech. Vše, co se nachází mimo jejich představy a použitelné zkušenosti, nejsou ochotni přijmout jako skutečnost, jako pravdu, nebo alespoň jako minulost. Tím si zavírají cestu a klíč k pochopení současných dějů ve světě, protože vše, co se nyní na Zemi odehrává, má svůj původ v minulé skutečnosti.

Člověk je vybaven infantilní představou, jak vypadá válka, bitva. Dokáže si představit ozbrojené muže například v brnění s meči v rukou, kteří stojí proti sobě a chtějí jeden druhého zabít. Dvě strany stojící proti sobě v jasném souboji. V takové iluzi je udržován i dnes uměle a cíleně sportovními hrami a sportovními přenosy. Každý, kdo sleduje v televizi sportovní souboje, stává se jejich účastníkem.

Podobně je tomu i s jinými přenosy bojů, které lze dnes člověku sledovat dokonce v reálném čase. Proto je u takových sledování rovněž člověk zatažen do dění a ve své dětinskosti si není schopen uvědomit, že přestal být toliko pozorovatelem. Už se s obtížemi dokáže orientovat v pravdě, ve skutečnosti a iluzi,” zahajuje svoji promluvu ke mně Thovt. Ale mně se do mysli dere otázka, proč zrovna Thovt mi sděluje takový druh informací? On samozřejmě vidí moje myšlenky a hned odpovídá:

„Protože vše se mnou také souvisí. Pohnuté události, které ovládají současný svět, a zejména ty, které tvarují dnešní Evropu, nacházejí svůj zdroj v dávném starobylém Egyptě. Před několika tisíci lety se právě v Egyptě usadili temní vládcové, bytosti, kteří chtějí od nepaměti člověka ovládnout a zotročit. A daří se jim to dokonale. Aby ovládli člověka, nepotřebují nikdy stát proti lidem v boji. Naopak, potřebují, aby se člověk postavil sám proti člověku do vražedné války. K tomu vždy, i v dávné minulosti, používají lákadla, jako jsou peníze, moc, zdraví, technické zázraky, a za takové vymoženosti byli lidé ochotni sloužit temnotě a zaprodat své duše. Egyptští temní vládcové nejenže ovládali nadlidské vynálezy jako létání, zbraně hromadného ničení, chirurgii, léčení nemocí a genetické manipulace, klonování, ale také mistrně zvládají psychologii a manipulaci lidské duše. Titíž temní vládcové a jejich lidští sluhové dnes více než kdy jindy chtějí vládnout celé Zemi a všem lidem. Historie neskončila a pokračuje také dnes. Dnes je svět rozdělen stejně jako v minulosti a temnota se snaží podmanit si všechny lidské duše. V Egyptě vládla nejen hmotnému světu lidí, ale také jejich duším skrze víru v božstva. Přesvědčila naivního člověka, že jeho bohové si takový svět přejí, proto používala naše jména Thovt, Horus, a mnoho jiných, která lidé té doby ještě znali. Ke zvrácené, vymyšlené a falešné komunikaci s námi byla ustanovena temnotou vždy vysoce postavená duchovní bytost lidské podoby, kněz, aby byla zachována alespoň tradice z dob dřívějších, dosud čistých.

Už tehdy byl člověk manipulován nejrůznějšími vibracemi, frekvencemi, zásahy do svého genomu. Stejné temné bytosti a stejné lidské duše se i dnes jako v dávném Egyptě projevují ve své temné podobě svými činy a snahou ovládnout celou Evropu. Používají stejných prostředků k manipulaci, dnes více vyvinutých a dokonalejších, včetně obrazových přenosů, kterými rychle a snadno ovládají masy. Duši člověka zotročují nejen zastupováním Boha a Jeho vůle na Zemi, ale násilnickými prostředky v-a-k-c-i-n-a-c-e a pět a šest gé frekvencí. Historie se opakuje, válka o duši člověka pokračuje, nikdy neskončila. Temnota stále ovládá Ameriku i Evropu.”

 

Nabízí se otázka, zda se konečně poučíme z vlastních chyb.