články

Když je potřeba, některé děti musí pracovat i v neděli

10.03.2019 14:43
  Dnešní nedělní ráno se naše patnáctiletá dcera vzbudila a, ležíc ještě v posteli, jako by mimochodem nám oznámila, že ji nad ránem vzbudil duch, nějaký zemřelý člověk. „Samozřejmě. A co ti chtěl?“ zeptali jsme se spontánně se ženou. Dcera odpověděla, že neví, že jí jen řekl, že už musí jít,...

Využití astrologie v řešení duchovních příčin našich problémů

09.01.2019 15:24
      Nahlížíme-li na astrologii jako na vědu, princip, který je funkční, můžeme v našem pozorování postoupit ještě dále. Zatímco nám základní znalost významu postavení planet v jednotlivých astrologických domech a znameních nativního horoskopu a jejich vzájemných aspektů...

Duchovní pomoc umírajícím a zemřelým

10.12.2018 11:41
  Smyslem tohoto článku je popsat skutečnosti, které se dějí nebo mohou dít po smrti fyzického těla. Jako příklad zde uvedu moji bezprostřední zkušenost s duší svého přítele Jaroslava. Nutno podotknout k Jaroslavovi, že celý pozemský život žil značně světsky a díky svému vybroušenému...

O duchovním léčení aneb léčení Světlem Kristovým

26.11.2018 13:52
  Smyslem tohoto článku je popsat moje zkušenosti z duchovního léčení ze strany zprostředkujícího člověka. Dnes je léčena pacientka jménem Lucie.  Léčení může probíhat na dálku, na libovolnou vzdálenost, nebo osobně; v každém případě je fyzicky bezkontaktní. Rozdíl mezi léčením...

Velikonoce jsou zase tady

30.03.2018 10:26
    Opět po roce máme před sebou možnost připomenout si vlastní nedokonalosti, zpytovat svědomí a posunout se třeba o kousek ve svém lidském duchovním vývoji vpřed. Na pozadí Velikonoc, tradičně spojovaných s koncem pozemského působení Syna Božího v hrubohmotném těle na Zemi,...

Kristův impuls

28.03.2018 08:17
    Letos zdá se být načase podívat se na Velikonoce z hlediska Kristova odkazu, Kristova učení, jak ho uplatňujeme v našich křesťanských životech. Celá staletí se nejrůznější lidé prohlašují za křesťany, přesvědčují sebe i jiné o své víře v Krista, nechávají se polévat...

ŠTĚSTÍ NÁRODA

26.03.2018 12:32
      Nejen při příležitosti výročí Komenského narození stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé poloviny 17. století a je právem považován za klenot jeho poselství současnému lidstvu. Jan Amos vychází z předpokladu, že...

Jak se liší rostlina, zvíře a člověk? Co jíst, abychom nezpůsobovali žádné utrpení?

20.03.2017 20:19
    Z pohledu duchovní vědy vnímáme čtyři základní úrovně vědomí forem života.   Jsou to vědomí nerostů, rostlin, zvířat a člověka. Je mezi těmito druhy vědomí rozdíl? Samozřejmě je.   Nerosty mají vědomí mimo fyzické tělo, toto vědomí je vědomím Země, a ta jej skrze...

Askeze

19.01.2017 08:46
Můžeme-li připustit, že existuje něco takového jako řízená sebevýchova a přiřadíme-li jí prostředek - askezi, je namístě se ptát, co je cílem našeho snažení, kam nás askeze má dovést. V každém případě má askeze za cíl zbavit člověka lpění. Ať už lpíme na čemkoli – jídle, vztahu, lidech, sexu,...

Nejen chlebem živ je člověk

05.01.2017 13:30
  Vývoj člověka, respektive vývoj míry sebe uvědomění lidského ducha, s sebou nutně přináší i změny v našem jednání, chování, v prioritách, reakcích, ale také nezbytné změny tělesné schránky vnitřní ústrojnosti člověka -  naší duše. Těžko lze předpokládat a očekávat,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>