Letnice 2021

23.05.2021 22:03

 

 

 

 

Dnes mě Kristovi služebníci vyzývají ke spojení s Kristem. Dostávám úkol, abych mohl napsat článek.

Proto ihned vstupuji do modlitby. Za pár okamžiků se můj duch setkává s Kristem ve sváteční atmosféře. Bez dlouhých a zbytečných prodlev směřujeme společně přímo a rychle vzhůru až k samotné hranici stvořeného vesmíru, k oblasti začátku Božích sfér a Světla. Odtud se mi naskýtá neuvěřitelný pohled na celé Stvoření pod námi. Právě dnes začíná z Božího zářícího nestvořeného Světla jako každoročně proudit oživující Boží Síla do celého vesmíru, i k nám na Zemi. Bez této pravidelné oživující energie by nic ve Stvoření nebylo schopno života.

 

 

Vidím proudění Světla, jak se rovnoměrně rozlévá po tmavém vesmíru a vnáší do něho Život. Nyní se mému vnitřnímu zraku po dlouhé době zase zjevuje všech sedm vesmír oživujících gigantických obřích bytostí: Go-Liash – první stvořený vesmír, z něhož vyrůstají všechny ostatní,  Vulkán – vesmír hornin a nerostů, Sirius – vesmír rostlin, Horus – vesmír zvířat, Thiá – Math – ženská vesmírná bytost tvořící náš původní domov, také potom Erd -Há – tedy Matka Země a nakonec Helios – vesmírná knihovna a studnice poznání.

 

 

Všechny tyto obří bytosti mě naráz zdraví, což se mi nikdy nestalo, protože až nyní mohu všechny vidět a vnímat najednou. Z nestvořených Božích sfér proudící Světlo všechny tyto vesmírné giganty zvětšuje a naplňuje je nepopsatelnou radostí neoddělitelně  spojenou s projevovanou a vyjadřovanou ryzí hlubinnou vděčností k Bohu. Jejich absolutní vděčnost a pokora mě nesmírně vzdělává a přivádí k dojetí. Tiché proudění Světla jejich vesmírnými obřími těly nás všechny nutí dívat se vzhůru ke Zdroji Světla. V něm z jeho nejvyšších míst pomalu dolů sestupuje Boží Královna oděná do zářivých dlouhých šatů s vysokým límcem; celá se leskne stříbrno-bíle a vychází z ní tak překrásné teplé láskyplné Světlo, že ho nelze popsat. Když sestoupí níže, sklání se,  jako by se nahýbala přes okraj z Božího nestvořeného Světla do vesmíru, a v lehkém předklonu s nataženýma rukama posílá  své Světlo do Stvoření. Zcela mimořádná láskyplná Milost proudí nyní do vesmíru přímo od Prakrálovny z Jejích rukou a všechny jeho bytosti doslova pohlcuje. Mimořádná Milost se dnes děje proto, že Boží Matka posílá Svoji Lásku Svým dvěma Synům k Zemi, kteří už oba přinášejí Milost, pomoc a spásu člověku na Zemi a osobně zachraňují duše lidí od definitivního zničení temnotou.  Je to láska, která zachraňuje vesmír a člověka samotného. Takové pomoci a Milosti z rukou Prakrálovny se člověku dosud nikdy nedostalo. A právě tato záchrana člověka je nezbytná, aby mohl jako duše vůbec přežít. Kéž by byl svému Stvořiteli tak vděčný, jako jsou Bohu vděčny všechny vesmír oživující bytosti, jež Mu výhradně slouží, aby se člověk mohl vyvíjet a stát se nakonec tím, kým má. Sám by to totiž nedokázal, protože podlehl temnotě, která odedávna usiluje o lidskou duši a bere si ji, jelikož jí člověk svoji duši mnohokrát dobrovolně odevzdal. Člověče, miluj Boha více než sebe, pros Krista o Milost a spásu své duše.