Ranní návštěva

26.04.2021 10:59

 

 

 

 

 

Dnes ráno mě po probuzení čeká překvapení. Sotva se proberu k dennímu vědomí, vnitřním zrakem vidím u své postele stát čtyři zástupce zvířecí říše. Vedle sebe stojí a nade mnou se sklání svými jemnohmotnými těly včelí královna, mravenčí královna, představený říše pavouků, a nakonec král ptactva - samotný Thovt.

 

„Potřebujeme s tebou mluvit, abys mohl napsat článek,“ doléhá ke mně jednohlasně.

 

Hlavou se mi honí otázky, proč zrovna tito čtyři, mám s každým promluvit zvlášť, co mi zase asi chtějí sdělit? Opět jedním hlasem ke mně zní komentář k obrazům, jež mi zprostředkovávají.

 

„Přestože se nám i člověku dostává Milosti od Pána, přestože na Zemi budeme dále společně žít, temnota se nevzdává a ve svém úsilí zničit lidského ducha nechce polevit, naopak působí ještě více, a to ve všech detailech. Jedním z dlouhodobých cílů vládců temnoty zůstává zničení lesů na naší planetě, zejména v Evropě, protože právě Evropa je místem s největším počtem vysoce duchovně vyvinutých lidí, a představuje tak největší hrozbu, ohrožení samotných principů temna; proto se sem soustřeďuje maximální snaha o zničení duchovnosti člověka. Obrovský úbytek lesů na Zemi znamená snížení množství kyslíku v atmosféře. K ničení rozsáhlých lesních porostů se užívá pět gé záření ze satelitů nejen jejich cíleným zapalováním, ale také pulsní silnou vlnou těchto smrtících frekvencí vysílanou a mířenou na okraj lesů nebo přímo do mýtin či míst bez stromů. Dopad záření, které jako obří tlaková vlna dopadá na jemné oživující bytosti stromů, je tak silný, že pod jeho vlivem začínají okamžitě mizet, jako by byly rozstříleny mnoha kulkami a doslova se téměř ztrácejí. Poškozená éterická těla oslabují vitální funkce stromu, proudění vody a mízy vázne, a stovky a tisíce zdravých stromů usychají. Jejich pozvolné umírání láká kůrovce, který navíc dílo dokoná.

 

Tak vznikají stále větší, rozsáhlé a nekonečné plochy bez lesů. V ozářené a zničené krajině nelze žít ani nám. Proto jsme nuceni tato místa, kde dříve rostly životodárné lesy, opouštět a stěhovat se blíže lidem, i do jejich domovů.“

 

Jednohlasná řeč na chvíli ustává a slova se teď ujímá jen Thovt.

 

„Snížení množství kyslíku ohrožuje člověka i při jeho duchovním vývoji. Aby člověk splnil svoje duchovní cíle a dosáhl potřebné zralosti, potřebuje mnohem více kyslíku v krvi, než má dnes k dispozici. Frekvence pět gé přímo snižují množství kyslíku ve tkáních, krvi, zejména v tělech teplokrevných živočichů, člověka nevyjímaje. Život v nepřetržitém pět gé záření člověku neumožňuje duchovně se správně vyvíjet. Navíc nízká hladina kyslíku v tělech zvířat i člověka přináší větší hutnost tkání, která se u ptáků projevuje ztíženou schopností létat. Samozřejmě pět gé záření ničí všechna jemná těla, nejen rostlin, ale i naše a člověka. Tím přímo ohrožuje zdraví i život v jeho samotných základech.“

 

O záření pět gé píšu už dlouho v mnoha svých článcích na základě informací od různých bytostí žijících výhradně v Boží vůli. Jeho devastující vliv nelze běžnému člověku ani představit, protože se nachází mimo racionální zkušenosti. Dnešní článek ukazuje jemné souvislosti a podmíněnosti, a nezasvěcenému čtenáři nedává ani tušit rozsah dopadů tohoto skrytého zla na život na Zemi i mimo ni. Bezradnost a skutečná bezvýchodnost situace, v níž se jako lidstvo nacházíme, nás může uschopnit k pokoře a pochopení, že bez pomoci a Milosti od Boha nemáme nejmenší šanci na přežití. Laciný optimizmus v tomto případě není na místě, protože jen dokazuje povrchní postoj bez znalosti hloubky problému.