články

O víře či nevíře v Boha

18.03.2019 09:15
  Na své životní cestě se setkávám se spoustou nevěřících lidí, materialistů, logiků a přesvědčených racionalistů. Všichni chtějí být šťastní, zdraví a mít šťastné a zdravé svoje rodiny. Oni zatím netuší, že život je mnohem složitější a obsáhlejší, že se řídí zcela jinými zákony, než jim...

Zvířata

13.03.2019 14:45
  Dnešní vyprávění o zvířatech nemůže nezačít jejich porovnáním s člověkem. Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem? Je vůbec nějaký? Abychom se dopátrali uspokojivé odpovědi, musíme pohlédnout jak na fyzická těla lidí a zvířat, tak na podstatu těchto životních forem. Fyzická těla zvířat...

Když je potřeba, některé děti musí pracovat i v neděli

10.03.2019 14:43
  Dnešní nedělní ráno se naše patnáctiletá dcera vzbudila a, ležíc ještě v posteli, jako by mimochodem nám oznámila, že ji nad ránem vzbudil duch, nějaký zemřelý člověk. „Samozřejmě. A co ti chtěl?“ zeptali jsme se spontánně se ženou. Dcera odpověděla, že neví, že jí jen řekl, že už musí jít,...

Využití astrologie v řešení duchovních příčin našich problémů

09.01.2019 15:24
      Nahlížíme-li na astrologii jako na vědu, princip, který je funkční, můžeme v našem pozorování postoupit ještě dále. Zatímco nám základní znalost významu postavení planet v jednotlivých astrologických domech a znameních nativního horoskopu a jejich vzájemných aspektů...

Duchovní pomoc umírajícím a zemřelým

10.12.2018 11:41
  Smyslem tohoto článku je popsat skutečnosti, které se dějí nebo mohou dít po smrti fyzického těla. Jako příklad zde uvedu moji bezprostřední zkušenost s duší svého přítele Jaroslava. Nutno podotknout k Jaroslavovi, že celý pozemský život žil značně světsky a díky svému vybroušenému...

O duchovním léčení aneb léčení Světlem Kristovým

26.11.2018 13:52
  Smyslem tohoto článku je popsat moje zkušenosti z duchovního léčení ze strany zprostředkujícího člověka. Dnes je léčena pacientka jménem Lucie.  Léčení může probíhat na dálku, na libovolnou vzdálenost, nebo osobně; v každém případě je fyzicky bezkontaktní. Rozdíl mezi léčením...

Velikonoce jsou zase tady

30.03.2018 10:26
    Opět po roce máme před sebou možnost připomenout si vlastní nedokonalosti, zpytovat svědomí a posunout se třeba o kousek ve svém lidském duchovním vývoji vpřed. Na pozadí Velikonoc, tradičně spojovaných s koncem pozemského působení Syna Božího v hrubohmotném těle na Zemi,...

Kristův impuls

28.03.2018 08:17
    Letos zdá se být načase podívat se na Velikonoce z hlediska Kristova odkazu, Kristova učení, jak ho uplatňujeme v našich křesťanských životech. Celá staletí se nejrůznější lidé prohlašují za křesťany, přesvědčují sebe i jiné o své víře v Krista, nechávají se polévat...

ŠTĚSTÍ NÁRODA

26.03.2018 12:32
      Nejen při příležitosti výročí Komenského narození stojí za to připomenout si jeho spis Štěstí národa, který náš učitel národů sepsal již na počátku druhé poloviny 17. století a je právem považován za klenot jeho poselství současnému lidstvu. Jan Amos vychází z předpokladu, že...

Jak se liší rostlina, zvíře a člověk? Co jíst, abychom nezpůsobovali žádné utrpení?

20.03.2017 20:19
    Z pohledu duchovní vědy vnímáme čtyři základní úrovně vědomí forem života.   Jsou to vědomí nerostů, rostlin, zvířat a člověka. Je mezi těmito druhy vědomí rozdíl? Samozřejmě je.   Nerosty mají vědomí mimo fyzické tělo, toto vědomí je vědomím Země, a ta jej skrze...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>