Neplánované setkání

25.11.2020 10:27

 

 

Dnešní den mě vybízí svým slunečním jasem k procházce do lesa, proto se nechávám zlákat k troše pohybu na svěžím chladném vzduchu. Mířím, ani nevím kam, když náhle stojím před svým oblíbeným kaštanem na dně údolí.

 

Jeho oživující mužská bytost mě jako vždy zdraví s velkou radostí, až se cítím nesvůj.

 

„Pojď dál, běž dovnitř,” láká mě jírovec ke vstupu do nitra Země. Ale já nejsem domluven ani pozván, a proto se zdráhám a pozvání odmítám. Svým duchovním zrakem vidím v hloubi planety Matku Zemi, a tu už vůbec nechci rušit, proto se omlouvám a pokračuji v chůzi. Po asi třiceti metrech se musím zastavit, protože se děje něco zcela mimořádného.

 

„Vrať se zpátky,” slyším jasný a laskavý imperativ od ženy, jež naši Zemi oživuje. Někdo jde mýma nohama zpět, jako bych byl zbaven vlastní vůle. A opět stojím před kaštanem. Náhle nemohu uvěřit vlastním duchovním očím. Z hloubi nitra Země se ke mně blíží sama Erd-Há, Matka Země, jak zní její jméno. To se mi nikdy nestalo, že bych byl tak zahanben, že by tato vznešená žena ke mně musela sama přijít. Vždy tomu je naopak, samozřejmě.

 

Nyní tu stojí přede mnou s mužem z jírovce vedle jeho kmenu na kraji louky; dnes mě žena převyšuje o hlavu. Kupodivu nepůsobí vůbec nazlobeně, naopak jako obvykle velmi laskavě.

 

„Chci ti něco ukázat,” povídá ke mně shora. Cítím potřebu se jí omlouvat, protože vím, že nejsem předem pozván, a nechci si vynucovat její setkání.

 

„Začni si věřit a chovej se jako dospělý, svými chybami ses už poučil,” dostává se mi mateřského pokárání, ujištění a úlevy; slova v sobě ukrývají neuvěřitelnou moc.

 

Vtom se můj zrak stáčí vzhůru k zářícímu Slunci, a opět po dlouhé době mám pocit, že žije, že ke mně mluví. Po chvíli se z něho snáší tři Soloni a už nás stojí na louce v údolí šest. Teď se mi dostává jakoby ode všech najednou informací s mojí vlastní zkušeností, zážitkem.

 

„Náhradní planetka na oběžné dráze je již zaplněna dušemi zemřelých lidí. Síť pět gé záření stále neumožňuje spojení mezi Zemí a Thiá-Math, reinkarnační cyklus stále nefunguje, množství lidí na Zemi se pomaloučku začíná snižovat. Všichni zemřelí lidé se zde na náhradní planetce hromadí a nemohou odejít ani se narodit znovu na Zemi v lidském těle. Navíc většina z lidí má více či méně poškozená jemná těla frekvencemi pět gé. Někteří z nich přijali pomoc od Krista, někteří ještě váhají a mnozí setrvávají ve svých odmítavých nebo nenávistných postojích vůči Kristu. Pro ty z lidských duchů, kteří nechtějí přijmout od Krista pomoc a změnit se pro život na nové Zemi, byl zřízen transport k jejich jinému nepozemskému životu na nedávno vytvořenou planetu pod jižním pólem Země, která svojí jemností odpovídá jemnosti a potřebám lidských duší. I tato planeta se nachází také ještě pod bariérou pět gé frekvencí ze satelitů na oběžné dráze a je spojena se Zemí jemnohmotným tunelem. Duše jsou dopravovány na tuto planetu z náhradní planety nad Zemí skrze koridor přes severní pól nitrem Země. Tím se tam uvolňuje dostatek místa pro ty lidské duše, které si po pozemské smrti těla přejí Milost od Krista. Nová planeta pod jižním pólem se tak na dlouhou dobu stává novým domovem všech lidských duší, které odmítají Krista a Jeho zákony. Tam budou duchovně zrát tak dlouho, až se samy a dobrovolně rozhodnou žít podle Boží vůle. Podívej se sám, jak život na této planetě vypadá a napiš o tom v článku. Vidíš, že duše lidí se samy rozdělují do skupin podle zažité duchovní spřízněnosti z hmotnosti. To se děje ovšem jen v případech, že si jí jsou ještě vědomy. Mnoho duší se poškozením pět gé frekvencemi stalo zcela nebo částečně nevědomými si své minulosti. Proto často jediným orientačním faktorem zůstávají jejich emoce. Stejnorodost emocí, zejména negativních, jako jsou hněv, strach, nenávist a jiné, zde k sobě váže a přitahuje stejně nebo podobně nemocné a nevyvinuté duše. Ty se ve vzájemném kontaktu projevují těmito emocemi, což je uvádí mezi sebou do ničivého života bez východiska. Tak se samy setkávají s důsledky svých vlastních kvalit a budou jimi tak dlouho trpět, dokud samy nepochopí, že se mýlí, a že se musí změnit a změní se. Změní se proto, aby mohly potom také ony přijmout svůj podíl na životě na nové Zemi pod vládou Krista.”