Prázdninový úkol

24.06.2022 11:52

 

 

 

 

Teplé čtvrteční odpoledne mě vybízí k relaxaci v houpací síti na zahradě. Ležím, cítím se naprosto uvolněně, jako bych se stával součástí všeho kolem sebe, jako bych splýval s okolím.

 

Náhle mě vyruší neobvyklý hluk či křik tří sojek, které přilétají nade mě a sedají si na vzrostlou vrbu, k níž je přivázán jeden konec mého závěsného lůžka. Neustále neposedně poskakují, přelétají z větve na větev, a přitom nepřestávají na sebe hulákat nepříjemnou barvou a drzým tónem hlasu. Za takových podmínek nelze dost dobře pracovat.

 

Avšak zkušenosti s podobnými ději mě vybavují obezřetností, proto v příletu sojek vnímám pozvání od krále ptactva Thovta k nějakému dalšímu setkání.

 

A skutečně, sotva opět zavřu oči, za chvíli se nade mnou snáší třímetrová tmavá ptačí silueta Thovta. Tentokrát zůstává levitovat nade mnou ve vrbě a říká:

 

„Pojď za mnou, musíme se přesunout.”

 

Za okamžik se už spolu vznášíme do výšky nad Moravským krasem a míříme rychle k jihu. Míjíme Brno i Vídeň a za pár sekund přistáváme ve Slovinsku v Moravských Toplicích, kde se nachází mnohé termální prameny a kam léta jezdím s rodinou relaxovat. Také letos jsme sem s dětmi o prázdninách posláni, ale na ty stále čekáme.

 

„Toto místo se nyní stává velmi vzácným. Skrze ně se Země spojuje s Božími silami z vesmíru, očišťuje se a posouvá se na vyšší úroveň a do jemnějších duchovních vibrací. Až sem přijedete, nejen se koupejte, ale choďte bosí po trávě, spojte se i tělem se Zemí a jejími novými energiemi. Duchovně zde zůstaň v kontaktu s Erd-Há (Matkou Zemí). I ona potřebuje vaše lidské vibrace, protože vše se děje pro člověka a jeho duchovní vývoj. To bude vaše práce tady na tomto místě,” promlouvá ke mně můj královský průvodce.

 

Nemohu odolat přirozenému pokušení setkat se s Matkou Zemí hned. Proč mám čekat, až sem přijedeme?

 

Stejně se nemohu zbavit dojmu, že vše je připraveno, protože za chviličku se přede mnou zjevuje známá tvář vznešené ženy v dlouhých tmavě modrých šatech s vysokým límcem. Po delší době se opět spolu potkáváme. Naše Matka Země. Jako vždy je ztělesněním laskavosti, přesto zůstává vážná. Po krátkém přátelském přivítání mě zve do podzemí.

 

„Zde všude se nachází mnoho staré horké vody. Její přítomnost umožňuje rychlejší proudění vesmírných energií, které jsou nutné pro záchranu lidstva na Zemi. Změny v duchovních vibracích Země se promítnou do každého člověka a nabídnou mu nejen pomoc na duchovní cestě, ale i rychlejší vývoj, a tím možnost vymanění se z útlaku temnoty bez mnohých prodlení a utrpení,” vysvětluje mi vládkyně jedné sedminy stvořeného vesmíru.

 

Zde, hluboko pod zemským povrchem, vidím mnoho vodních ploch i řek, proudů i vodopádů. Je to místo, kde jsem dosud nebyl, nebo si to nepamatuji. Každopádně se cítím nad očekávání příjemně a velmi klidně.

 

„Pojď a ponoř se do těch vod,” láká mě Matka Země.

 

Dvakrát mě nemusí pobízet. Sotva splynu s vodním živlem, okamžitě vnímám ostré a jasné obrazy historie, jako by nyní ožívala a já se stávám její součástí.

 

Moje průvodkyně mi k tomu povídá:

 

„Tady nyní vidíš, že vodou lze cestovat nejen do budoucnosti, což jsi už zažil, ale také do minulosti. Tato prehistorická voda v sobě nese veškeré informace, vše, co se kdy na Zemi stalo. Tím si Země uchovává paměť, zkušenosti a může se také vyvíjet a zajistit si budoucnost.”

 

Uvědomuji si vděčnost, se kterou toto vše mohu prožívat. Moje osobnost se zcela ztrácí v historii a je mi skvěle. Najednou Matka Země pokračuje ve vyprávění:

 

„Podívej se teď do Atlantidy. Ke konci její existence, jak vidíš, se lidé celé Atlantidy rozdělují na dvě obří skupiny. Jedna, severní část obyvatel, podporuje jednoho vládce, druhá, jižní, zase jiného. Ti lidé, kteří nechtějí podpořit žádného z obou mocných mužů, jsou násilím nuceni k poslušnosti, zabiti či pronásledováni. Mnoho takových prchá na ostatní kontinenty. Atlantští vládcové drží ve svých rukou obrovskou moc. Tato moc nepochází z rukou lidí, ani Boha. Tato moc je dílem temných nehumanoidních bytostí, které chtějí, aby se lidé zničili. Toto zničení má být trvalé, na všech úrovních, tedy nejen na fyzické rovině, ale také na duševní a zejména duchovní. K tomu lidé sloužící temnotě používají prostředky a zbraně, které by nikdy sami nevymysleli. Usilují o ovládnutí duší lidí, proto používají zásahů do lidské DNA, ovlivňování psychiky, emocí, a to i v masovém měřítku. Ovládají davy. Proto získávají bezhlavou podporu většiny tehdejšího atlantského obyvatelstva. Zde vzniká naprostý fanatizmus z posedlosti mocí za podpory zmanipulovaného davu, který je schopen úplně všeho. Zde se připravuje úrodná půda pro fašizmus ve dvacátém století. Život člověka ztrácí veškerou hodnotu. Mučení, separace, koncentrační tábory pro nevyhovující lid začínají v Atlantidě. Titíž lidé, kteří vládnou v Atlantidě, titíž lidé, kteří dobrovolně slouží temnotě, ti všichni žijí ve dvacátém století a dnes. Ti všichni chtějí ovládnout člověka, chtějí mu vládnout a usilují jako tenkrát v Atlantidě o každou lidskou duši na Zemi v hmotném těle, aby sloužila jen jim, temnotě. Ti stejní lidé zničí Atlantidu zbraněmi od temných bytostí tak, že se po výbuchu rozpadne na několik částí a zbortí se do Atlantského oceánu. V tehdejší Atlantidě ani na Zemi zdaleka nežije tolik lidí jako dnes. Počet lidí na Zemi je dnes vůbec nejvyšší v celé historii. I to se děje z Milosti pro člověka, protože záměr temnoty o ovládnutí celého lidstva trvá. Snáze se vždy ovládá menší počet lidí. Ale největší úskalí a dědictví, které si člověk přináší z Atlantidy do přítomnosti, se plíží celou minulostí jako skrytý černý had, který je chápán člověkem jako nutná a nezbytná opora fungování lidské společnosti. Tímto hadem stále zůstává přesvědčení člověka, že potřebuje svého vládce, svého krále, svoji vládu. Přitom kým by byl vládce, kdyby neměl komu vládnout? Vládce se stává vládcem jedině tím, že jiný člověk je přesvědčen, že svého vládce potřebuje. A čím více žije takto přesvědčených lidí na Zemi, tím lépe se daří vládcům. Duchovní přerod člověka bude znamenat, že si konečně uvědomí, že sám je vládcem, že nestojí před volbou, kdo mu bude vládnout. Duchovní probuzení přinese člověku pochopení vlastní slabomyslnosti záměrně udržované temnými vládnoucími elitami a jim sloužícími lidmi.”