Prvomájová reportáž

01.05.2023 10:03

 

 

 

 

 

 

Od Kristových služebníků dostávám impulz k procházce za starým známým jírovcem. Jako vždy jsem vítán třímetrovým stromovým přítelem, jehož dva doprovázející psi povalí mého ducha v radosti z dnešního setkání na zem.

 

„Dnes tě čeká překvapení. Pospěš si,“ mluví ke mně kaštan a pobízí mě k odchodu do nitra Země známou chodbou skrze jeho kmen.

 

Celý natěšený postupuji sám stále hlouběji, až se blížím k místu opuštěného sídla Plejáďanů. Už z dálky ovšem vidím, že dnes na mě někdo čeká. Bílá postava Tobrase, plejádského krále, ve mně vyvolává vzdálené vzpomínky na naše častá setkávání a společná cestování. Přátelsky si padneme kolem krku a žádný z nás neskrývá radost a nadšení z nečekaného setkání po dlouhé době právě na tomto místě. Jinak jsme spolu ve spojení denně, avšak na jiné rovině.

 

Zvědavě nahlížím dovnitř, do jejich domova, zda neuvidím další známé bílé tváře a jejich děti, ale nikoho nevidím. Okamžitě se mi dostává odpovědí na nevyřčené otázky.

 

„Stále nemůžeme kvůli pět gé záření žít na Zemi a pokračujeme v péči o duše zemřelých lidí  na náhradní planetce. Ale dnes máme spolu letět na výlet a něco ti musím ukázat. Podívej se, kdo s námi bude cestovat,” vysvětluje mi Plejáďan a ukazuje směrem do nitra Země, odkud se k nám chodbou elegantně vznáší Matka Země, Erd-Há.

 

I s touto noblesní dámou se přátelsky zdravím, ačkoli s ní se v současnosti vídám výrazně častěji než s Plejáďany mimo Zemi.

 

„Jak budeme cestovat?“ ptá se mě mimozemšťan, protože jsme spolu často létali v jejich létajících strojích. Ačkoli vím, že nejsou obvykle pro pohyb ve vesmíru nutné, volím raději společnou tradici, mimochodem i proto, že v uzavřeném prostoru s Plejáďanem a Matkou Zemí se nabízí k prožití intenzivní neopakovatelná atmosféra.

 

Za chvíli se již všichni tři vznášíme v jednom  vesmírném plavidle vysoko nad Zemí. Tak vysoko, abychom jasně viděli, jak je naše planeta ve své ose stále velmi nepřirozeně nakloněná dozadu. Severní pól směřuje do vzdáleného vesmíru pod úhlem asi třiceti stupňů od původní horizontální osy.

 

Vracíme se k Zemi, prolétáme její atmosférou a zůstáváme jen několik málo kilometrů nad povrchem. Rychle se přemísťujeme k severu. Když se blížíme k oblasti severního pólu, vidíme zřetelný průhledný energetický tunel, který začíná na severním pólu, a jako potrubí vede od něho v pokračování zemské osy do vesmíru. Vlétáme do něj. Když tunelem pomaloučku doletíme vysoko mimo atmosféru Země, všímám si pojednou velkého množství lidských duší, jak proudí do tunelu před námi z náhradní jemnohmotné planetky, na níž se shromáždily po smrti fyzických těl na Zemi; zde si mohly z Milosti od Krista léčit poškození od pět gé záření pocházející z pozemských i satelitních zdrojů.

 

Nyní však vidím, že duše z této náhradní planetky ( za planetu Thiá-Math ), na kterou se žádná lidská duše nemůže kvůli pět gé bariéře ze Země dostat, ve velkém putují tunelem v novém směru prodloužené zemské osy. Sledujeme však nyní lidské duše na jejich cestě z planetky na oběžné dráze až nahoru do skutečného posmrtného domova na planetu Thiá-Math, jež zůstává v současnosti lidskému oku neviditelnou.

 

Nemohu uvěřit vlastním očím. Po čtyřech letech bez možnosti odejít po smrti těla ze Země na Thiá-Math se nyní člověku z Milosti od Krista otevírá tunel chránící duše před zkázou od pět gé frekvencí ze satelitů, aby se konečně mohl setkat na Thiá-Math se svými dávno zemřelými milovanými. Zde na Thiá-Math vládne nyní velmi radostná nálada ze všech těch dlouho očekávaných setkání. Potkáváme se tady se samotnou Matkou Thiá-Math, vládkyní a oživující bytostí planety, další ze sedmi vesmírných bytostí vedle Matky Země. Také ona nyní zaujímá své místo v našem létajícím prostředku a všichni čtyři se nyní společně vznášíme vysoko  a míříme k našemu Slunci.

 

Když vletíme do Slunce, jsme přivítáni mnoha Solony, slunečními bytostmi, vládcem Slunce Chronosem, i Kristem. Všichni cítíme ohromnou radost z nově otevřené možnosti cestovat duším ze Země na Thiá-Math. Zároveň si uvědomuji, že nevidím žádnou lidskou duši cestovat v opačném směru, z Thiá-Math na Zemi. A ihned se mi od Krista dostává vysvětlení:

 

„Možnost vtělení z Thiá-Math na Zemi je nyní obnovena. Lidské duše, které musely mnoho let čekat, se nyní mohou opět na Zemi narodit do hmotných těl. Avšak většina duší se zrozením váhá. Uvědomuje si, že život na Zemi prochází přetěžkými zkouškami a podmínky k životu na Zemi  jsou a budou těžké, zejména pro působení pět gé frekvencí. Temné síly totiž vědí, že jejich plán zamezit opětovnému zrození se bortí. Vědí také o strachu a obavách duší na Zemi i na Thiá-Math ze zničujícího působení pět gé frekvencí. Proto temnota usiluje o zintenzivnění strachu zesílením působení frekvencí pět a šest gé. Lidské duše si už uvědomují, že život v těchto frekvencích je nemožný, nešťastný, a nechtějí takové osudy na Zemi podstupovat. A to je záměr temnoty.  Člověku tak nezbude, než se se svojí temnou minulostí vyrovnat a na Zemi život ohrožující frekvence zrušit.”