Nový fenomén

23.06.2023 16:54

 

 

 

 

 

Sedím u stolu a obědvám zeleninový salát. Dívám se z okna, když před ně najednou přiletí nějaký pták a zůstane stát ve vzduchu na místě, snaživě rychle mává křidélky, dokud se naše pohledy nestřetnou. Poté odletí pryč a za pár sekund se vrací, aby svoje představení zopakoval. Když se ujistí, že ho zase vidím a chápu vzkaz, mizí ve svém dalším osudu.

 

Kristovi služebníci mě ujišťují, že ptáček znamená ztělesněné pozvání od Thovta, krále ptactva, a také od Krista ke společnému setkání. Proto neváhám a hned usedám na zahradě do pohodlného lehátka a v záři slunce zavírám oči k duchovní práci.

 

Po chvíli se můj duch lehce uvolňuje z těla a slyším mužský hlas, jak na mě volá:

 

„Pojď za mnou.”

 

Ačkoli nikoho nevidím, jsem jakoby vytažen vzhůru, vysoko nad Zemi, až pojednou poznávám důvěrný vesmír Horus, říši duší zvířat. Dnes mě nevítá sám Horus. Přede mnou stojí opět třímetrová lesknoucí se černá postava Thovta, vládce ptactva, a s laskavou radostí se ke mně sklání v důvěrném objetí.

 

„Nastává nová doba pro člověka na Zemi. Tato doba přináší novou Milost. Na planetě Thiá-Math se připravují ke svému zrození na Zemi lidské duše, které vyzrály v minulých vtěleních pro tento čas. Budou se nyní hromadně rodit na Zemi a přinášet lidstvu nový fenomén života. Budou představovat nový život na Zemi bez utrpení zvířat, život veganský. Ponesou v duši moji pečeť. Každý jasnozřivý člověk pozná tyto duše a bude vědět, že ony jsou noví vůdcové lidstva. Síla jejich osobnosti nastolí nový směr vývoje člověka na Zemi. Veganství nebude jako dosud jednou z možností, jedním ze způsobů života, otázkou volby jako je tomu dnes, nýbrž bude protiváhou silnému tlaku a moci pozemské temnoty. Moje znamení ponesou proto, že nejvíce zničených a zmařených životů se nachází u ptactva, drůbeže,” promlouvá ke mně Thovt, král ptačí říše.

 

Po pravici Thovta se náhle objevuje sám Kristus a po krátkém přivítání i On ke mně hovoří:

 

„Nově se rodící duše nikdy nebudou na Zemi naočkovány žádnou z  v-a-k-c-í-n. Budou nositeli vědění o nebezpečnosti  o-č-k-o-v-á-n-í  jak pro tělo, tak pro duši, a budou vytvářet i fenomén života bez o-č-k-o-v-á-n-í. Přinesou na Zemi také nové informace o možnostech rychlého přenosu dat místo smrtícího pět gé a šest gé záření. Tyto tělům a duším nebezpečné frekvence musejí být nahrazeny bezpečnými technologiemi. I tento fenomén na Zemi budou nově se rodící duše se znamením ztělesňovat. Přichází rozhodná doba vývoje člověka a doba nové Milosti. Pokud lidé na Zemi přijmou novou cestu života za svoji, pak tyto lidské duše budou zachráněny i od důsledků svých dosavadních činů. Přestože dosud podporují utrpení zvířat, přestože se dosud nechávají o-č-k-o-v-a-t a přestože netuší, že život v pět gé a šest gé frekvencích přestavuje hrob jejich těl i duší, stanou-li se nyní z vlastního přesvědčení součástí nového proudu skutečného života, poznají-li svoje pochybení, dostane se jim ode Mě Milosti.”

 

Mým úkolem je zase napsat a zveřejnit článek.