články

Z duchovního pozvání

10.01.2016 11:21
        Byl jsem pozván na návštěvu do duchovního obrazu naší planety, virtuální Země chcete-li.     Chvíli jsem nevěděl, kde jsem. Vznášel jsem se vesmírem a viděl planetu nebo spíše jen její část. Vše hrálo temně oranžovými, šedými, hnědými nebo...

Novoroční zamyšlení

01.01.2016 15:50
  Všichni lidé, každá lidská bytost, touží po štěstí, míru, harmonii. Nabízí se otázka proč ve štěstí, míru a harmonii nežijeme. Jak je možné, že se nám přes veškeré naše úsilí nedaří těchto přirozených kvalit dosahovat a žít je? Pomineme-li v této úvaze vlastní vnitřní pocit štěstí...

Zlatá Cesta Světla

20.12.2015 10:01
      I tuto neděli si připomínáme přicházející den, kdy se na Zemi narodil Bůh. Při troše odvahy a nepokory bychom si mohli přát i naše vlastní nové „zrození“, jehož vzorem může být právě Kristus, ztělesněná Božská kvalita Lásky.    Často můžeme zůstat ze sebe velmi...

Adventní zamyšlení

13.12.2015 10:10
      Podle některých duchovních zdrojů byl Kristus vtělen do těla Ježíšova při křtu v Jordánu, čímž započalo asi tříleté působení Syna Božího ve hmotě, na Zemi. Poprvé se tak mělo stát, že Bůh část sebe, svého Syna, obětoval ve prospěch nás, stvořených lidských duchů...

Vydejme se cestou Světla

20.10.2015 14:03
        Náš momentální zdravotní stav, životní situace a okolnosti, naše osobní vztahy a lidská tedy duchovní úroveň, jsou výsledkem našeho dosavadního života, našeho jednání, reakcí, způsobu myšlení.     Chceme-li od života změnu k lepšímu, musíme ji...

O meditaci trochu jinak

02.10.2015 13:46
    Jak často meditujete? Jednou denně? Jednou týdně? Jednou za měsíc? Nebo snad vůbec?     Někteří lidé čas od času odcházejí do stavu meditace. Mezi těmito změněnými stavy vnímání skutečnosti ovšem žijí světským, racionálním životem, chodí do práce, starají se o...

Všichni jsme ve své podstatě Světlem

12.09.2015 17:03
    Stejně jako Slunce ozařuje naši Zemi, my můžeme prosvětlovat naše bytí září svého ducha, pakliže naše sebeuvědomění ztotožníme se zdrojem Světla. Stejně jako při letu letadlem, kdy opouštíme Zemi, prolétáme oblaky, a nakonec vystoupavše nad ně, zříme čisté světlo Slunce, můžeme změnou...

My a naše budoucnost

08.09.2015 12:35
      Připustíme-li, že přítomnost je výsledkem naší minulosti, našich minulých snah a kvalit, pak chceme-li změnit budoucnost, nutně musíme změnit sami sebe v přítomném okamžiku; přítomnost je minulostí budoucnosti.   Jakkoli nevyhnutelné se jeví určité okolnosti...

Světlo a tma

19.08.2015 09:12
                                   Z pohledu rozumu se může jevit, že světlo a tma jsou dva protiklady.  Při pohledu duchovním ovšem přítomnost světla...

Dopis Komenskému, učiteli národů, při příležitosti jeho výročí narození dne 28. března

25.04.2014 12:28
                    Drahý vzácný příteli, dovol mi pár řádků ze světa 21. století, z národa a země, kde ses před 422 lety narodil a svým životem jsi naplnil svoje poslání učitele národů.  Je mi velmi...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>