Lapeni v síti

23.09.2019 15:51

 

 

V sobotu ráno začíná být u nás doma rušno. Při duchovní práci se na nás napojují bytosti pracující pro ochranu Země.

 

Přes krásné oblečení lze vidět jejich  tmavě hnědou až zrzavou pleť a kůži na rukou, a také trochu naléhavý výraz ve tváři. Malinko mě zaráží barva a výraz obličeje v kontrastu s jejich oslňujícím vnitřním Světlem. Přesto zachovávám klid a jdu vstříc rozhovoru. Nic ani nemusím říkat, jen poslouchám, co se mi snažně usilují sdělit.

 

„Sloužíme Boží vůli a naším úkolem je chránit Zemi. Staráme se o to, aby na Zemi dopadaly z vesmíru duchovní paprsky, aby neztrácela duchovní spojení. Naše práce prospívá nejen Zemi, ale také všem bytostem, které dnes na planetě žijí, včetně lidí. Díky ní se lidé mohou duchovně vyvíjet.”

 

Trošku mě přepadá pochybnost, zda jim mohu být vůbec nějak užitečný. Avšak oni jednomyslně pokračují v řeči.

 

„Přicházíme sem kvůli našim velikým potížím, jež nám lidé způsobují po celé Zemi svojí činností s technologií, kterou nazýváte 5G. Tato zařízení nám nejen spalují naše ochranná jemná těla a kůži, proto ji vidíš tmavou, ale také nám svým zářením znemožňují vykonávat svoji práci k ochraně Země. V důsledku toho se naše planeta ocitá v oslabení duchovního spojení s vesmírem a celá se zahaluje do temného obalu, který i člověka odděluje od  spojení s vyššími duchovními světy a znemožňuje mu duchovní vývoj. Toto nebezpečné záření přináší člověku smrt nejen na fyzické rovině, tedy smrt jeho pozemského těla, ale působí také destruktivně na jeho astrální tělo, a tím mu neumožňuje se nejen duchovně správně vyvíjet, nýbrž také poučit se ze svých zkušeností a být tak duchovně vyzrálejší. Z důvodu tohoto děsivého působení na jemné astrální tělo stává se člověk nevratně duchovně postiženým nejen v tomto životě, který je pro něj nesmírně důležitý, ale toto poškození, tedy neschopnost se poučit a zrát ze svých zkušeností ve hmotě, si přenese do následujících vtělení na Zemi. Stane se tedy znovu nástrojem někoho a něčeho jiného bez možnosti se vymanit, místo aby se jako lidský duch správně postavil do proudu života a stal se tak sebe uvědomělým hybatelem svého osudu. Zastavte tyto činnosti včas, než bude opravdu pozdě.”

 

Nemohu uvěřit svému jemnému jasnosluchu. Přestože ani v nejmenším nerozumím žádné technologii 5G, beru tyto informace velmi vážně. Navíc se mi dnes dostává od Kristových pomocníků dalšího doplnění pro článek.

 

„Dnes ještě člověk může zařízení vytvářející 5G záření odstavit a nenechat se jimi zabíjet. Ještě má možnost zastavit destruktivní vývoj budoucnosti. Ale brzy se má na jevišti dějin člověka objevit i 6G záření, ve kterém budou muset na Zemi pobývat už jen neuvědomělí lidé. Člověk s touto technologií ztratí úplně schopnost žít a jednat jako duchovní bytost. Důsledkem tohoto směru vývoje by byla lidská loutka.

 

5G záření je nejsilnější ve velkých městech, proto se města začnou stávat neobyvatelnými, jelikož život ve městech bude přinášet utrpení, nemoci a smrt.

 

Přesto má člověk možnost se částečně chránit před zničujícím zářením. Podmínkou ochrany, nikoli ovšem jedinou,  musí být vždy duchovní směřování člověka a jeho napojení vzhůru ke Kristu a k Bohu. Samotná modlitba v tomto případě nemůže pomoci. Nejlepší vnější ochranu vždy budou představovat stromy. Mezi nejvhodnější patří zejména topol, který nejen chrání před zářením, ale také navozuje přímo duchovní spojení s vyššími světy. Dalšími  ochranu zajišťujícími stromy jsou  lípa, javor, dub, ale také smrk, borovice, cypřiš a túje. Proto je nasnadě začít vysazovat co nejvíce stromů zejména ve městech, v parcích, kolem škol, nemocnic, ale také u rodinných domů na zahradách.

 

V domech, v bytech, ve vnitřních prostorách obývaných lidmi lze použít jako ochranu do vzduchu rozptýlenou směs éterických olejů tymiánu, cedru, cypřiše, myrhy, santalu, smrku a modřínu ve vodě, která obsahuje jako nejdůležitější ingredienci křišťál a krystalickou sůl. Křišťál a solné kameny lze navíc použít i samostatně v místnostech jako nerost s ochranným vyzařováním.

 

Lepší než ochrana zůstává vždy možnost nemuset se chránit. Proto je důležité, aby se člověk probudil a přestal ničit lesy na Zemi, zapalovat je a připravovat se tak o své přirozené životní prostředí. Je nejvyšší čas na změnu k lepšímu životu před nevratnými strastiplnými cestami pro celé lidstvo na Zemi.”