Lapeni v síti

23.09.2019 15:51

 

 

V sobotu ráno začíná být u nás doma rušno. Při duchovní práci se na nás napojují bytosti pracující pro ochranu Země.

 

Přes krásné oblečení lze vidět jejich  tmavě hnědou až zrzavou pleť a kůži na rukou, a také trochu naléhavý výraz ve tváři. Malinko mě zaráží barva a výraz obličeje v kontrastu s jejich oslňujícím vnitřním Světlem. Přesto zachovávám klid a jdu vstříc rozhovoru. Nic ani nemusím říkat, jen poslouchám, co se mi snažně usilují sdělit.

 

„Sloužíme Boží vůli a naším úkolem je chránit Zemi. Staráme se o to, aby na Zemi dopadaly z vesmíru duchovní paprsky, aby neztrácela duchovní spojení. Naše práce prospívá nejen Zemi, ale také všem bytostem, které dnes na planetě žijí, včetně lidí. Díky ní se lidé mohou duchovně vyvíjet.”

 

Trošku mě přepadá pochybnost, zda jim mohu být vůbec nějak užitečný. Avšak oni jednomyslně pokračují v řeči.

 

„Přicházíme sem kvůli našim velikým potížím, jež nám lidé způsobují po celé Zemi svojí činností s technologií, kterou nazýváte 5G. Tato zařízení nám nejen spalují naše ochranná jemná těla a kůži, proto ji vidíš tmavou, ale také nám svým zářením znemožňují vykonávat svoji práci k ochraně Země. V důsledku toho se naše planeta ocitá v oslabení duchovního spojení s vesmírem a celá se zahaluje do temného obalu, který i člověka odděluje od  spojení s vyššími duchovními světy a znemožňuje mu duchovní vývoj. Toto nebezpečné záření přináší člověku smrt nejen na fyzické rovině, tedy smrt jeho pozemského těla, ale působí také destruktivně na jeho astrální tělo, a tím mu neumožňuje se nejen duchovně správně vyvíjet, nýbrž také poučit se ze svých zkušeností, a být tak duchovně vyzrálejší. Z důvodu tohoto děsivého působení na jemné astrální tělo stává se člověk nevratně duchovně postiženým nejen v tomto životě, který je pro něj nesmírně důležitý, ale toto poškození, tedy neschopnost se poučit a zrát ze svých zkušeností ve hmotě, si přenese do následujících vtělení na Zemi. Stane se tedy znovu nástrojem někoho a něčeho jiného bez možnosti se vymanit, místo aby se jako lidský duch správně postavil do proudu života a stal se tak sebe uvědomělým hybatelem svého osudu. Zastavte tyto činnosti včas, než bude opravdu pozdě.”

 

Nemohu uvěřit svému jemnému jasnosluchu. Přestože ani v nejmenším nerozumím žádné technologii 5G, beru tyto informace velmi vážně. Navíc se mi dnes dostává od Kristových pomocníků dalšího doplnění pro článek.

 

„Dnes ještě člověk může zařízení vytvářející 5G záření odstavit a nenechat se jimi zabíjet. Ještě má možnost zastavit destruktivní vývoj budoucnosti. Ale brzy se má na jevišti dějin člověka objevit i 6G záření, ve kterém budou muset na Zemi pobývat už jen neuvědomělí lidé. Člověk s touto technologií ztratí úplně schopnost žít a jednat jako duchovní bytost. Důsledkem tohoto směru vývoje by byla lidská loutka.

 

5G záření je nejsilnější ve velkých městech, proto se města začnou stávat neobyvatelnými, jelikož život ve městech bude přinášet utrpení, nemoci a smrt.

 

Přesto má člověk možnost se částečně chránit před zničujícím zářením. Podmínkou ochrany, nikoli ovšem jedinou,  musí být vždy duchovní směřování člověka a jeho napojení vzhůru ke Kristu a k Bohu. Samotná modlitba v tomto případě nemůže pomoci. Nejlepší vnější ochranu vždy budou představovat stromy. Mezi nejvhodnější patří zejména topol, který nejen chrání před zářením, ale také navozuje přímo duchovní spojení s vyššími světy. Dalšími  ochranu zajišťujícími stromy jsou  lípa, javor, dub, ale také smrk, borovice, cypřiš a túje. Proto je nasnadě začít vysazovat co nejvíce stromů zejména ve městech, v parcích, kolem škol, nemocnic, ale také u rodinných domů na zahradách.

 

V domech, v bytech, ve vnitřních prostorách obývaných lidmi lze použít jako ochranu do vzduchu rozptýlenou směs éterických olejů tymiánu, cedru, cypřiše, myrhy, santalu, smrku a modřínu ve vodě, která obsahuje jako nejdůležitější ingredienci křišťál (jemný prášek) a krystalickou sůl. Křišťál a solné kameny lze navíc použít i samostatně v místnostech jako nerost s ochranným vyzařováním, vhodné jsou i křišťálové pyramidy.

 

Další ochranu obývaných vnitřních prostor představují přirozeně pokojové rostliny nebo rostliny vůbec. Jako nejvhodnější lze použít četné malé túje a smrčky v květináčích, nebo také olivovník.

 

Také dřevo stromů ve formě obložení stěn, žaluzií, okenic, v nejlepším případě přímo srubu či dřevěného domu, může být pro člověka velkou ochranou. Ochranu tvoří i zvukové vibrace (nejsilněji působí zvony), duchovní hudba, varhany.

 

5G záření má problém s mořskou vodou. Takovou, nebo vodu podobné salinity,  je možné využít také jako ochranu v nádobách, PET lahvích či barelech, rozmístěných zejména pod okny a podél venkovních zdí.

 

Jednou z účinných ochran v domovech je domácí mazlíček – kočka. Jen kočky, na rozdíl od např. psů, snímají z člověka a okolí negativní energie, aniž by se jimi samy nechávaly poškozovat. Tyto energie zůstávají na povrchu kočky, která se jich zbavuje při pobytu venku, tedy možnost pobývat i venku je nutný předpoklad jejich pomoci. Tuto službu člověku kočka vykonává dobrovolně za předpokladu, že dostává na oplátku lásku a slušné zacházení, především ve formě fyzického kontaktu.

 

Záření 5G přináší člověku smrt. Útočí přímo na princip a smysl lidského života. Zdaleka nejde jen o smrt fyzického těla, nýbrž o smrt života. Život člověka, ve svém smyslu a podstatě, přestává být projeven, zůstává jen prostá bezduchá existence. Tato existence není výsledkem momentálního vývoje, ale představuje úpadek momentálního stavu za cenu trvalé ztráty veškerých základů. Duchovní podstata základů života mizí, maže se duchovní paměť a s ní část lidské duše. Tento zásah způsobí nepřirozený vývoj, který by za normálních podmínek nikdy nemohl nastat. Člověk se stává vězněm ve vlastním životě. Toto vězení, jelikož je výsledkem neoprávněného pádu a nikoli vývoje, si člověk bude trýznivě uvědomovat, nebude mu ovšem umožněno se duchovně ve hmotě projevovat, a nebude mít možnost s tím nic udělat.  U většiny lidí klesne množství Lásky v duši na kritickou úroveň a nebudou se moci rozmnožovat a přivádět k životu normální zdravé lidské děti.

 

Je nanejvýš žádoucí, aby lidé po celém světě s touto 5G technologií okamžitě přestali, protože s ní neexistuje život. Každý člověk by se měl snažit udělat maximum pro zamezení jejího vzniku, pro zrušení stávajících zařízení, pro šíření informací o její akutní nebezpečnosti a pro přesvědčení mocných a rozhodujících lidí, aby nikdy nepřipustili její užívání.“