Nové vědomí

04.03.2020 20:26

 

 

Slunečný březnový den mi dnes opět nabízí přijmout pozvání od podzemních přátel. Dobře naladěn spěchám do údolí ke kaštanu a za chvíli bez dlouhého otálení stojím tváří v tvář oběma, Matce Zemi i Plejáďanovi, kteří mě s úsměvem a viditelnou radostí zvou opět na letecký výlet. Vznášíme se pomalu a nízko nad stromy, postupně nabíráme rychlost, ale neopouštíme atmosféru Země. Míříme na sever, stále dál a rychleji a za chvíli se vznášíme na místě nad obrovskou bílou zamrzlou plochou.

„Nacházíme se přesně nad severním pólem,” zpravuje mě pilot a ptá se, co vidím. Nemohu odpovědět jinak, než že všude vidím jen bílo, nic víc.

„Správně, dávej pozor,” a pomalu klesáme k zasněženému ledu pod námi a skrze pól míříme do nitra planety přes led zamrzlého oceánu. Pod ledem zastavujeme a mému vnitřnímu zraku se jeví cosi nečekaného. Dole pod námi jako by se rozprostíralo veliké hnědé, až téměř rezavé, do červena zbarvené město. Vypadá jako obydlené území, ale nikde v něm nevidím žádné bytosti. Klesáme níže a až teď pozoruji, že zde několik Solonů na něčem horlivě pracuje.

Moji průvodci mi vysvětlují:

„Soloni připravují Zemi na změnu osy a posun pólů. Severní pól se přesune na místo, kde se dnes nachází Velká pyramida. Tím bude zemská osa směřovat přesně k Tiá-Math, jak tomu bylo dříve, a civilizace, kterou vidíš, bude zajišťovat přímé spojení místo Velké pyramidy. Osy i póly obou planet stanou v jedné přímé linii a vzdálenost mezi Zemí i Thiá-Math se zmenší. Tím vznikne pevnější spojení a na Zemi se zvýší duchovní vibrace. Současné zemské polární oblasti ožijí, protože sníh a led se rozpustí. Množství mořské vody na Zemi se sníží, čímž se odhalí dosud neznámé oblasti. Antarktida se stane řídícím centrem Země.”

Můj rozum si nedokáže takové změny vysvětlit, ani příliš představit, a je nucen rezignovat. Pokračujeme ovšem v cestě, opouštíme Zemi skrze pól a míříme šikmo do vesmíru. Za chvíli se před mým vnitřním zrakem rozzáří planeta Thiá-Math. Přistáváme v ní, nelze říct na ní, a už nás vítá žena - Matka Thiá-Math. Všichni tři mí průvodci se nyní zdraví a oznamují mi, že mně chtějí dnes ukázat, jak probíhá vtělení do života na Zemi z Thiá-Math. Za vzorový příklad si berou můj současný život.

„Teď svým zrakem vidíš vše tak, jak jsi viděl před svým narozením. Vidíš, že nejsi sám, vždy je s duší před vtělením někdo z bytostí. Vidíš své budoucí rodiče, cítíš, že se okamžik vtělení blíží. Ten nastává až později kolem poloviny délky těhotenství, do té doby jsi u své budoucí matky a vše vnímáš svými duchovními smysly. Nyní ti oznamujeme, že se musíš vtělit do vyvíjejícího se tělíčka a tvoje duchovní vědomí mizí; jako bys vše zapomněl.”

„Nechci zapomenout, kdo jsem, je to příšerný pocit stísněnosti, omezenosti a bezvýchodnosti, pramenící z nutnosti ztotožnit se s matkou a jejími emocemi,” nechávám se slyšet v nelibosti.

„Ztráta paměti a duchovního vědomí je nezbytná pro plnění pozemských úkolů, odčinění a splacení dluhů z minulosti a učení se novým věcem, jinak by se člověk všemu nepříjemnému vyhnul,” dostává se mi vysvětlení.

„Už to nechci nikdy zažít. Lidské duchovní vědomí na Thiá-Math se vtělením do pozemského tělíčka velmi smrskne na nezbytnou minimální velikost. Je to hrůza,” nemohu si pomoci.

„V příštím vtělení na Zemi už nebudeš muset toto omezené vědomí zažít, tedy pokud se nerozhodneš sloužit Kristu na Thiá-Math. Zůstane ti vědomí, které získáš na Zemi ještě během tohoto života. S novými vysokými duchovními vibracemi se změní vědomí všem lidem dle jejich momentální duchovní zralosti. Každému člověku, i tobě, bude vlivem nového Světla nabídnuto postoupit výše. Velmi mnoho lidí této doby využije ke svému duchovnímu vzestupu. Mnoho jiných lidí setrvá ovšem ve svém stávajícím vědomí, protože se nebudou chtít vzdát požitků a lpění spojených s pozemským tělem a pozemským životem.

Nyní máš možnost zažít rozdíl vědomí současnosti a budoucnosti. Vnímáš, že nové vědomí se téměř neváže na pozemské tělo, zůstává mu jakoby vzdáleno a na něm nezávislé. Tělo pozbývá důležitosti a s ní mizí i strach zejména ze smrti, protože nové vědomí překonává smrt těla. Smrt pozemského těla se stane některým lidem záležitostí zcela pod kontrolou vědomí při zachování jeho kontinuity.

Tato Milost se bude rozlévat po Zemi a každý člověk v lidském těle jí může využít. Vysoké duchovní vibrace kladou nároky na zdraví těla, které vyžaduje maximální čistotu, aby mohlo nové Světlo do sebe přijmout. Rozpor vibrací těla a nového Světla může vyvolat zhoršení zdraví i smrt. Hodně lidí zemře, protože neunesou silné vibrace a nebudou mít už čas na změnu. Je nejvyšší čas připravit se na duchovní život na Zemi. Nikdo z lidí nemůže navždy opustit Zemi a Thiá-Math, dokud všichni lidé nebudou zažívat duchovní jednotu. Proto všichni duchovně zralejší lidé budou sloužit Boží vůli a pomáhat méně zralým lidským duchům v jejich duchovním postupu.”