Koronavirus

08.03.2020 16:39

 

 

Dívám se na mobil, kdo mi píše. Přichází zpráva od mojí ženy, že služebníci Kristovy vůle chtějí, abych se dnes zeptal Plejáďana na koronavirus. Právě se vracíme k Zemi z dalekého vesmíru, a tak využívám příležitosti. Letíme vysoko nad Zemí, nad oblastí rovníku, směrem k východu, když vtom mi pilot pokládá zvláštní otázku:

„Vidíš někde pod sebou na Zemi koronavirus?”

Nestačím se divit. Copak mohu vidět virus?

„Ne, nic nevidím, jak bych ho měl vidět?” odpovídám v očekávání vysvětlení.

„No právě. Viry se vyskytují všude po Zemi, různé, a žádné nevidíš. Tak proč bys měl vidět zrovna koronavirus, že ano? Je snad něčím výjimečný? Podívej se, letíme nad Čínu, vidíš někde koronavirus?”

Opět musím odpovědět záporně.

„Zastavíme tady nad Wu-Chanem. Dívej se, co vidíš?”

Mému vnitřnímu zraku se náhle dole v tomto lidnatém městě zjevuje obří kruhový černý kráter. Z něho vystupují dvě černá chapadla, nebo provazy. Jeden vede na jih a končí v Hong-Kongu, druhý vede na sever, přes východní část Mongolska, zprava kolem Bajkalu dále na sever přes Rusko, a padá potom zase dolů na jih podél východního pobřeží Kanady, až dolů přes pobřeží Atlantiku ve státě New Jersey, kde se rozšiřuje a končí někde u Norfolku ve státě Virginia.

„Tyto dva prameny představují energetické napájecí zdroje toho černého kráteru ve Wu-Chanu,” vysvětluje mi pilot a pokračuje.

„Teď se podívej na celou Zemi, kde ještě vidíš podobné černé otvory do povrchu.”

A vskutku, na Zemi se nachází mnoho větších či menších shluků černých kráterů, a to jak na severní, tak na jižní polokouli.

„Tyto černé díry jsou spojeny s Wu-Chanem pod povrchem mělkou podzemní energetickou sítí, kterou se šíří temné energie, nikoli virus. Ten se projevuje stejně nebo podobně na různých místech planety proto, že je zaprvé energeticky podporován těmi černými kanály, a zadruhé také strachem lidí na povrchu.”

Sice rozumím, ale nechápu, kde se celá ta temná struktura bere? Je to snad Boží vůle? Dále se mi dostává vysvětlení.

„Tato temná síť vzniká z posledních rezervoárů temnoty na Zemi, proto se jí dostává takové velikosti a síly. Bez lidí a lidské vůle by nikdy nemohla získat svoji ničivou energii. Člověk svým chtěním dovoluje, aby takové temnoty na Zemi vznikly. Svého ducha propůjčuje ke službě temnu. Temno člověku vždy dosud nabídlo výrazně větší moc, než kterou sám vládne. Proto i v tomto případě stojí u zdroje své smrti lidé, s jejichž přispěním vzniká tato síť temnoty po celé Zemi. Temná energie použije jakoukoli hmotnou zbraň pro svoji demonstraci. V tomto případě jde o tento koronavirus, ale je vcelku lhostejné, co se na temné zdroje naváže, proto se bude podoba zkázy měnit. Člověk stojí jak u zdroje své zkázy, tak i u jejího šíření svými temnými emocemi, zejména strachu.”

Plejáďan mě nepřestává překvapovat svými slovy.

„Temné kanály se nachází v malé hloubce pod povrchem proto, že by jinak narušily chod celé planety, ohrozily by stabilitu celého vesmíru. Proto jim není dovoleno zasáhnout hlubší struktury Země, mají se projevit výhradně na člověku, protože tak má pocítit dopady svého chtění a svého momentálního duchovního stavu. Bez těchto projevů temnoty by nemohlo dojít k očistě ani lidstva, ani planety.”

Nemohu než si uvědomit, že vlastně něco podobného celou dobu čekáme, že se musí konečně stát; dokonce i v předchozích několika článcích popisuji nezbytnost očisty planety a člověka od letitých nánosů špatných lidských přání. Ale samozřejmě se zajímám, jaký postoj zaujmout k nové skutečnosti.

„Temno se musí projevit a projeví se. Každý člověk by měl být dnes připraven čelit zejména svojí temnotě vlastním Světlem ducha, tedy láskou v duši. Sám cítíš, že energie, vystupující z černých kráterů, působí velice agresivně, útočně, a chce jakoby člověka paralyzovat, ovládnout. Tato temná síla je tisíckrát silnější než člověk sám, proto se s ní nemůže měřit a nemůže nad ní zvítězit. Proto jakýkoli boj s ní musí být předem odsouzen k nezdaru. Jedinou cestou, jediným východiskem proto vždy zůstává člověku toliko láska ke Kristu. Tedy ochota obětovat sebe, svoje sklony, svoji duši i život, svůj strach Světlu, lásce. Bude-li člověk milovat Krista více než sebe, nebude cítit strach. Zachová si tak ve svojí duši lásku a Světlo, a potom temnota, vnitřní ani vnější, nad ním nezíská moc.”