Stalo se 15. března roku 2020

15.03.2020 19:12

 

Dnešní bezmračné poledne a zářící slunce, stále ještě z kouzelného znamení Ryb, mě nenechává otálet doma. Přestože nejsem dnes přáteli pozván k duchovnímu setkání, cítím vnitřní potřebu vyrazit a v klidu lesa pracovat na očistě svojí duše od pandemických událostí posledních dní, jež doléhají na každého člověka v naší zemi. Mnoho lidí řeší svoje obavy a strachy, úzkosti a nejistoty, a proto je, více než kdy jindy, nutná hygiena duše.

Osamělý a v odlehlosti nízkého lesního porostu ukrytý posed se jeví být dokonalým místem pro duchovní práci. S tváří vystavenou slunci setrvávám v modlitbě ke Kristu a ničeho se nedožaduji. Odevzdávám Mu svoji duši a lásku, říkám Mu, že Ho i Jeho vůli miluji více než sebe, a minuty běží. S vědomím u Krista očišťuji svoji duši a setrvávám v hluboké vděčnosti z Milosti, jíž se mi dostává.

Po téměř hodině se cítím spokojen s výsledkem a už uvažuji o odchodu domů, když vtom se vedle mě objevuje drak, respektive dračí mládě. Říkám si, to se mi jen zdá, ale po chvilce ho vidím zase.

„Ahoj, my se známe, už jsme se mnohokrát viděli, že ano?” říkám svému dávnému příteli na uvítanou.

„Jistě, pospěš si, letíme,” odpovídá mi pětimetrový drak.

„Poletíme zase do minulosti, do Atlantidy, jako loni v květnu?” ptám se.

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/pohadkove-setkani)

„Ne, ne, letíme do Bulharska. Vzpomínáš si na nás v létě na pláži a v moři?”

Ach ano, jakpak bych mohl zapomenout. Svá mystická setkání s těmito bytostmi popisuji v dřívějších článcích:

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/blizka-setkani-na-jizni-plazi)

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/starobyla-svatyne-promlouva)

Letíme rychle a za chvíli se vznášíme nad pradávnou svatyní Beglik Taš nedaleko pobřeží Černého moře. Kamenná megalitická svatyně hoří Božím Světlem jako obrovský světelný hrad. Podobně si ji pamatuji z léta loňského roku, dnes ovšem plameny dosahují nesmírné výšky a intenzity záření. To proto, že právě teď do tohoto posvátného místa proudí Světlo z Božích sfér. Tím ale tato podívaná nekončí. Silné mocné Světlo se propadá zemí do hloubky a pozvolna se spojuje se světelným centrem planety Země. Toto světelné centrum jsem loni viděl při zkoumání podzemních dimenzí; právě teď dochází k dlouho očekávanému propojení Země s Božským světem. Mým vnitřním zrakem mohu celý jev pozorovat.

Jak se navazuje spojení světlého středu Země a Božího Světla, Země jako by se hnula, jako by se posunula výše. Jde o duchovní posun celé naší planety, o její kvalitativní duchovní skok, a všechny bytosti jásají v radosti. Vidím u pobřeží shromážděny všechny draky, dospělé i mladé, dokonce i staré brontosaury, dosud spolu s draky tady střežící tajemství Země; všichni se nyní potkávají v této radostné chvíli, jež na Zemi dosud nikdy nenastala. Mocný proud Božího Světla tryská na povrch Země zevnitř dalšími dvěma vstupy, jež mi byly v létě ukázány. Celé pobřeží Primorska hoří Božím plamenem. Jižní i Severní pláž se odteď stává zásobárnou Božího Světla na Zemi a místem spojení s Božím světem. K ní se postupně připojí dalších devět míst na naší planetě, sloužící stejnému účelu.

Draci a brontosauři i já, všichni se radujeme z opětovného setkání, ve které jsem už moc nevěřil.

Všichni mi vysvětlují, co se děje, co vidím, a ukazují mi ještě jeden zajímavý jev. Pod Antarktidou, pod jižním pólem Země, je shromážděna vyloučená, přežitá a již nepotřebná negativní historie.

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/tvoriva-milost)

Tento tunel z historie je nyní absorbován Zemí, jako by mizel uvnitř planety, takže vně Země již nezůstává nic vyloučeného, jen nově stvořená planeta, která je už teď připravená hostit nezralé lidské duchy, kde mohou dokončit svůj potřebný duchovní vývoj, a posléze se zapojit do života na nové Zemi.

Zemí vstřebaná historie jako by se uvnitř planety rozpustila v novém Světle. Nikde ji nevidím. Draci mi vysvětlují, že tato historická temnota je Zemí zpracována duchovně stejně, jako já duchovně pracuji na sobě, ve svojí duši, tedy Kristovo Světlo transformuje temnou minulost svojí Láskou ve Světlo; z vody se dělá víno, z tvrdého chleba potom Kristovo světelné tělo.

Tím moje dnešní zahraniční setkání končí, navzdory zákazu cestování. S hlubokou vděčností za vedení a pozvání děkuji Kristu, a potom také všem duchovním přátelům.

Stalo se 15. března roku 2020