Naléhavý vzkaz II

18.03.2020 14:31

 

 

Včerejšího večera s radostí přijímám výzvu a úkol od Kristových služebníků k napsání rychlého článku. Opět mě přicházejí navštívit Soloni, protože, jak říkají, musíme doplnit informace k předchozímu článku s názvem Naléhavý vzkaz.

(www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/nalehavy-vzkaz)

„Lidé neumírají na koronavirus, ale zejména na zničení svého organizmu zářením 5G. Jde o likvidaci života a poškození lidských duší. Smrt může přicházet náhle, nečekaně. Staří lidé stojí přirozeně ke smrti blíže, jsou více náchylní, jelikož jejich opotřebovaná těla už dosluhují a často stačí opravdu málo, aby nastala jejich smrt.

Pro člověka znamená tento druh smrti z 5G záření duchovní úpadek, protože lidské duše se po takové smrti těla nedokážou uvědomit jako lidské bytosti. Jejich vědomí se po opuštění hmotného těla rozpadá v astrálním těle a opouští svoji duchovní podstatu duše, tedy ducha samotného, který ve své duchovní nevyzrálosti dosud není schopen sám dalšího pokračování v životě ve hmotě, protože mu chybí spojovací článek v astrálním těle, vědomí. Lidský duch tak nemůže navázat na žádnou svoji minulost, žádnou zkušenost, a stává se tak velmi bezbranným a neodolným vůči nástrahám hmoty. Bez fungujícího astrálního těla, a zejména vědomí v něm uloženého, nemůže člověk pokračovat ve svém dalším nezbytném duchovním vývoji na Zemi. Aby se mohl na Zemi v budoucnosti opět vtělit, musí získat Milostí od Boha zcela nové vědomí, kterým nabude úplně nové identity, a jež bude zatíženo kolektivní, nikoli individuální minulostí. Bude žít na Zemi, ovšem bez paměti předchozích zkušeností.

Lidé, vlivem záření 5G, umírají zejména v důsledku poškození jejich éterických těl, která zajišťují hmotným tělům jemný záhal, ochranu a fungování na Zemi. Poškození éterického těla vyžaduje po smrti hmotného těla nápravu, bez níž není možné lidem další vtělení na Zemi. Lidské duše je musejí nechat regenerovat na nové planetě, vytvořené již pro tento účel z částí vesmírů Thiá-Math a Heliosu. Doba nezbytná k jejich nápravě si může vyžádat několik set pozemských let. Tím se lidští duchové po dobu uzdravování svých éterických těl připravují o možnost vyvíjet se na Zemi ve hmotě a duchovně zrát v nových vyšších světelných vibracích.

I v nové duchovní dimenzi na Zemi zůstávají ovšem velké duchovní rozdíly mezi lidmi. Člověk se bude stále duchovně vyvíjet, ale všichni budou muset splňovat alespoň základní duchovní úroveň, jež musí už být, na rozdíl od té současné, daleko vyšší.

5G a 6G technologie jsou obrovským nebezpečím pro duchovní vývoj člověka. Brzdí ho, vracejí zpět, okrádají člověka o to nejcennější, co má. S touto technologií se pojí konečné rozhřešení pro člověka, konečná zkušenost s tyranií a manipulací. Lidé musejí z tohoto utrpení vyjít bohatší o poznání, že už nikdy nesmí svěřit své životy jiným lidem, že nikdy v budoucnu nesmí dovolit žádnému člověku, aby nad nimi měl moc.

Tato budoucnost se smrtícími technologiemi 5G a 6G ještě není uzavřená. Člověk stále drží a z posledních sil svírá ve svých rukou možnost vytvořit si pro sebe lepší budoucnost, aniž by ztrácel svoji duši. Záleží nyní hodně na rychlosti lidského duchovního vývoje, aby zavčas větší množství lidí poznalo skryté nebezpečí a zajistilo okamžitou nápravu směru vývoje pro celé lidstvo. Temno se neštítí ničeho, ani smrti po smrti. Tak děsivě kruté může být probuzení. Tento článek má přinést lidem nejen informace, ale zejména pomoc v uvědomění nutnosti okamžité změny. Nyní se tvoří budoucnost člověka, jeho dětí a jejich dětí.

Člověče, probuď se, protože už nyní je pozdě. Uteč z dosahu 5G záření, utíkej a nikdy se nevracej. Vezmi s sebou své děti, obklop se přírodou a odevzdej se svojí láskou Kristu ve vděčnosti za záchranu svého života. Života, který ti tolik dal přemnohými zkušenostmi v tomto i v minulých životech. Draze jsi platil všechny své zkušenosti, duchovní postupy a překonání hmoty. Mnohokrát jsi zemřel, ale vždy ses znovu mohl narodit a pokračovat z Milosti tam, kde jsi skončil. Přece to všechno nyní nezahodíš jen pro svoji marnivou rozumovost a neschopnost vidět o hodinu dále. Člověče, probuď se.”