Rady přichází shůry

19.03.2020 10:47

 

 

Včerejší večer se odvíjí zcela standardně do doby, než ve 21:00 hodin zpozoruji, že na mě v obýváku čeká návštěva, až si jí všimnu. Tři Soloni se mnou chtějí mluvit, proto ihned odcházím do nerušené pracovny, abych se jim mohl v patřičném soustředění věnovat.

„Situace s koronavirem se stává velmi vážnou nejen v Číně, ale také v jiných částech Země. Chceme ti někoho představit,” zahajují naše setkání Soloni a směrují moji pozornost vlevo. Nemohu si opět nevšimnout jejich spálených jemných záhalů.

Po mé levici se objevuje leskle černá mužská bytost a představuje se mně jako vyslanec vesmírné části Vulkán.

„Ať lidé v prevenci koronaviru, i pro zmírnění příznaků onemocnění, užívají vnitřně černý sopečný porézní kámen. Ať ho nechají ponořený ve vodě dvacet čtyři hodin, a vodu potom stále pijí. Lze užívat i homeopatikum Hekla Lava v potenciaci 5CH. Další pomoc představuje rostlinné uhlí.”

Homeopatikum Hekla Lava je vhodné užívat po jedné kuličce denně, rostlinné uhlí jednu tabletu denně, obojí po dobu 14 dní.

„Ještě někoho ti chceme představit,” sdělují mi Soloni, a vedle Vulkánce se objevuje jiná, tentokrát světlejší, mužská bytost.

„Jsem vyslanec vesmírné části Sirius. Lidé nechť v prevenci a léčbě onemocnění koronavirem užívají třezalku; buď jako tinkturu nebo i homeopatikum Hypericum Perforatum v potenciaci 5CH a 100CH.”

Homeopatikum v potenciaci 5CH se užívá po dobu tří týdnů v dávkování 1 kulička nebo 10 kapek denně, v potenciaci 100CH 1 kulička či 10 kapek homeopatické tinktury jednou a druhou dávku za týden, tedy celkem 2x.

„A ještě někdo s námi dnes přichází,” opět vysvětlují Soloni. Hned u mě se zjevuje třetí mužská bytost. Začínám tušit, kde se nachází jeho domov, a zároveň si začínám připadat jako v pohádce O dvanácti Měsíčkách.

„Jsem vyslanec vesmírné části Horus a chci, aby si lidé uvědomili, že virus se vždy šíří snadněji a rychleji tam, kde vládnou nízké duchovní vibrace. Proto by jako prevenci a léčbu měli do sebe přijímat výhradně rostlinnou stravu.”

Poté se ke mně Soloni nakloní a jako důvěrně mi sdělují, že i oni chtějí dát člověku dobrou radu.

„Ať lidé ve své nejlepší víře a s duší u Krista navštěvují kostel ve Křtinách.”

„Cestování je teď problém, navíc pro mnohé jsou Křtiny příliš daleko, a tím nedostupné,” musím namítnout.

„Návštěva kostela má být duchovní. Duchem nechť se člověk přemístí dovnitř a v modlitbě spojí s Kristem. Dnes poprvé tento kostel začíná zářit Božským Světlem,” a mému vnitřnímu zraku ukazují noční pohled na známou barokní stavbu, jak zevnitř hoří nadpozemským Světlem. Můj duch opravdu uvnitř kostela nyní zakouší nebývalé duchovní ozdravení a neobvykle povznášející duchovní energie. A jelikož tento kostel znám odmalička a navštívil jsem ho naposled před měsícem, mohu zcela objektivně pocítit a porovnat rozdíl v duchovním vyzařování tehdy a dnes večer.

Tím moje dnešní setkání s duchovními přáteli končí a ve vděčnosti Kristu se loučím s nečekanou, ovšem úžasnou návštěvou.