Archiv článků

Starobylá svatyně promlouvá

19.08.2019 10:24
  Dnešní povídání může být nahlíženo jako volné pokračování příběhu popsaného v článku Blízká setkání na Jižní pláži (www.duchovni-zivot.cz/news/blizka-setkani-na-jizni-plazi).   Netušil jsem, že nějaké pokračování bude. Vše se vyvinulo trošku náhodně a neplánovaně. Před čtrnácti dny nás...

A kočáry jedou

15.08.2019 12:29
  14.8.2019, 22:30, Primorsko, Bulharsko   Dnešní večerní procházku kolem pobřeží jsme zakončili zkratkou přes centrum města. Každý večer se zde turisté mohou svézt kočáry s dřevěnými koly. Kočáry táhnou vždy nejméně dva koně nevelkého vzrůstu, krásně upravení, čistí, s pod ocasy...

Jak přesvědčit duši 4

13.08.2019 11:04
    V předchozích kapitolách jsme si podrobně popsali a analyzovali celý emoční proces a jeho sebe uvědomělé uchopení a zpracování. Dnes musíme nahlédnout mnohem hlouběji, pod úroveň obvyklých myšlenkových a emočních struktur, které, jak víme, si lze nejen uvědomovat, ale také cítit, nebo...

Blízká setkání na Jižní pláži

10.08.2019 21:30
  9.8.2019, Primorsko, Bulharsko   V podvečer dnešního dne sedím na lavičce na oblíbeném molu v přístavu. Slunce se již značně posunulo na svojí denní pouti oblohou, a tak nyní k němu se zavřenýma očima vzhlížím ve směru mola do moře směrem k Jižní pláži.   Po chvíli duchovního...

Dovolená s nebožtíky

09.08.2019 18:35
    8. srpna 2019, 13:00 hodin, Primorsko, Bulharsko   Jako každý den po obědě, i dnes vyhledávám klidné místo pro chvíli relaxace o samotě. Takové podmínky mi nabízí jedno z přístavních betonových mol, po jehož délce je nemnoho laviček k posezení. Ovšem v tuto denní dobu...

Jak přesvědčit duši 3

23.07.2019 15:00
    Naposledy jsme si v článku Jak přesvědčit duši 2 vysvětlili, jak zaujmout duchovní a řešení přinášející postoj k našim myšlenkám, emocím a pudům. Dnes si máme povědět, že sebe uvědomělý postoj je jen cestou k novému vědomí; k vědomí za hranicemi naší vlastní nižší přirozenosti, jíž...

Není brána jako brána

04.06.2019 15:07
  Ač jsem se domníval, že zveřejněné informace o stromech už byly vyčerpávající a dostatečné, dostal jsem za úkol popsat i jiné svoje zkušenosti a skutečnosti.   Jak jsme si řekli dříve, každý strom je oživován od začátku života svojí bytostí, která s ním roste a je doslova duší...

Návštěvníci

24.05.2019 09:48
  Včerejšího odpoledne jsem pocítil potřebu zregenerovat svoje duševní síly rychlou procházkou do lesa. Nic než čistou hlavu jsem neočekával a s vědomím následujících povinností jsem svižně kráčel svojí obvyklou trasou. Necítil jsem ani  potřebu se nějak vybavovat se svými bytostnými...

Malý muž a velká žena

17.05.2019 12:12
    Duchovním posláním ženy, a zejména ženy už blízké budoucnosti, je stát se ženou; ženou v pravém slova smyslu. Tedy jinou ženou, než jakou vídáme dnes v našem současném světě.   Duchovní ženská kvalita vždy předurčuje duchovní kvalitu mužů, a to jak obecně, tak osobně. Tedy žena...

Brána se otevírá

16.05.2019 12:51
    Mnoho lidských duchů ve hmotě těla na Zemi  vynaložilo už svoje  maximální úsilí pro zachování  a rozvoj svého sebe uvědomění ve styku s pomíjivými věcmi a okolnostmi našich životů. Udělali opravdu vše, co mohli, svůj úkol  splnili, stali se Světlem a Láskou za...
Záznamy: 1 - 10 ze 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>