Knihy

1. Poselství J. A. Komenského současné Evropě

Tato kniha vyšla v roce 2005. V první části pojednává o životě a době Jana Amose Komenského, ve druhé části nabízí čtenáři citáty z nejlepších Komenského děl tak, že čtenář získá ucelený přehled o přínosu Komenského pro lidstvo, zejména v návodu, jak a na jakých principech by měla lidská společnost...

2. Obecná porada o nápravě věcí lidských

Kniha spatřila světlo světa v roce 2007.  Jedná se o výbor z vrcholného díla J. A. Komenského, ve kterém předkládá podrobný návod k vytvoření lidské společnosti, která je lékem i pro naši současnost.    Součástí její obálky je též originální portrétní medaile a každý výtisk...

3. Všenáprava

Kniha byla vydána v roce 2008.  Je to kompletní česká verze kvintesence Komenského vrcholného díla Obecné porady o nápravě věcí lidských.  Kdybychom byli žáky učitele národů, zcela určitě bychom dnes žili v lepší a lidštější společnosti. Tak jako u předchozích knih je její součástí...

4. Breviář myšlenek J. A. Komenského

Kniha vyšla v roce 2008.  Jedná se o vybrané citáty myšlenek Komenského z osmi jeho děl, např. Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina bezpečnosti, Jedno nezbytné, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské....   Součástí knihy je cd v mp3 formátu s kompletním namluveným...

5. Cesta Světla

Tato kniha vyšla v roce 2009.  Kromě spisu Cesta Světla obsahuje kniha i další Komenského díla: Anděl míru Štěstí národa Věječka moudrosti Na titulní straně je obraz zesnulého Zdeňka Hajného s názvem Světlo stvoření, na předsádkách knihy je uvedeno "Komenského mravoučné desatero".  

6. O vzdělání, výchově a lidském soužití

Kniha byla vydána v roce 2014. Jedná se o výběr citátů Jana Amose Komenského, které uspořádal Jan Kumpera.  

7. Doba a dílo Petra Chelčického

Tato kniha byla vydána v roce 2013. Duchovní klenot našeho národa, současnému čtenáři dosud neznámý, křesťanství v ryzí čistotě.   

8. Přemůžeme autizmus?

Tato kniha vyšla v roce 2009. Kniha vznikla za účelem pomoci všem lidem postiženým autizmem, jejich rodičům a vychovatelům. Kromě pomoci předkládá i rady k prevenci a zmírnění příznaků onemocnění.   Na obálce i uvnitř knihy jsou obrazy Zdeňka Hajného.  

9. Varovné signály očkování

Kniha vyšla v roce 2012. Součástí knihy jsou i právní rady rodičům jak postupovat v případě, že se rozhodnou své dítě neočkovat vůbec nebo jen z části. Křest knihy zde: https://www.youtube.com/watch?v=r-F1bmn1j3A

10. Doba jedová

Kniha vyšla v roce 2011. Nezbytný průvodce a rádce životem každého člověka 21. století.      

11. Doba jedová 2

Tato kniha vyšla v roce 2012.    

12. Jak přežít dobu jedovou

Kniha vyšla v roce 2013.       Křest knihy lze zhlédnout zde: www.youtube.com/watch?v=45a2V6gWuVk

13. Moderní astrologie a hermetika

Tato kniha vyšla v roce 2010. Kniha přináší nový ucelený a komplexní terapeutický a diagnostický systém, který umožňuje použít preparáty lékařské kvantové homeopatie, Aura somy, Bachových květových esencí k trvalému řešení konkrétních neharmonických vztahů vibračních polí naznačených v horoskopu...

14. Můj život aneb o mých experimentech s pravdou

Kniha je v prodeji od listopadu 2015.       Tuto knihu nevystihne nikdo lépe, než samotný autor:   "To, čeho chci dosáhnout – to, čeho jsem se usilovně snažil dosáhnout po celých třicet let – je sebeuvědomění, vidět Boha tváří v tvář a dosáhnout mókši (pojem z indické filozofie...

15. Království Boží ve vás

Právě po devadesáti letech vyšla převratná kniha Lva Nikolajeviče Tolstého Království Boží ve vás, která srozumitelně vysvětluje současnému člověku jeho postavení ve společnosti, jeho pravý vztah k světským autoritám a k Bohu. Kniha je převratným návodem pro vytvoření skutečné demokracie a šťastné...

16. Zákon násilí a Zákon lásky

    Řadíce toto dílo Lva Nikolajeviče Tolstého k vrcholu jeho i světové literární tvorby, rozhodli jsme se jeho vydáním vlastními silami nabídnout současnému čtenáři, Evropanu 21. století, možnost probudit se a povznést svého lidského ducha nad rámec obvyklých a často scestných...

17. Komenského Vlastní životopis

Jedná se o jedinečný a téměř neznámý Komenského spis, bilancující a zároveň obhajující nápravné úsilí „Učitele národů“. Tato autobiografie (později na celá staletí ztracená) představuje též poslední vytištěné Komenského dílo, původně vydané roku 1670 v Amsterodamu pod názvem Pokračování v bratrském...