17. Komenského Vlastní životopis

17. Komenského Vlastní životopis

Jedná se o jedinečný a téměř neznámý Komenského spis, bilancující a zároveň obhajující nápravné úsilí „Učitele národů“. Tato autobiografie (později na celá staletí ztracená) představuje též poslední vytištěné Komenského dílo, původně vydané roku 1670 v Amsterodamu pod názvem Pokračování v bratrském napomínání o mírnění horlivosti láskou (Continuatio admonitionis fraternae et temperando charitate zelo). Je to vlastně ohlédnutí za vlastním životem Jana Amose, zachycující ve vzpomínkách období 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu.  Pozoruhodný spis, do počátku 20. století zcela neznámý a nikde nezmíněný, byl prvně vydán teprve po náhodném nálezu jediného dochovaného výtisku v knihovně v ruském Petěrburgu roku 1913. Proto i v dosud jediném samostatném českém vydání (1924) byl použit oprávněně název Jana Amose Komenského Vlastní životopis. V nynějším aktuálním a upraveném českém vydání dílo vychází pod kratším titulem Komenského vlastní životopis. Komenský toto memoárové dílko napsal krátce před smrtí, s cílem svým příznivcům i kritikům vysvětlit a obhájit své životní snažení.  V této reflexi vlastního života se autor přiznává k motivaci svého reformního díla, které chápal jako službu mládeži i celému lidstvu. Málo známé dílo zpřístupňujeme znovu širší veřejnosti i proto, že obsahuje mnoho podrobností o osudech a názorech „Učitele národů“ a zároveň nám ukazuje jeho lidský rozměr.

Současné komentované vydání připravil profesor PhDr. Jan Kumpera, CSc. z katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který je i autorem úvodní studie, poznámek, vysvětlivek a biografických doplňků.