16. Zákon násilí a Zákon lásky

16. Zákon násilí a Zákon lásky

    Řadíce toto dílo Lva Nikolajeviče Tolstého k vrcholu jeho i světové literární tvorby, rozhodli jsme se jeho vydáním vlastními silami nabídnout současnému čtenáři, Evropanu 21. století, možnost probudit se a povznést svého lidského ducha nad rámec obvyklých a často scestných uvažování, lpění, jež nenabízejí člověku ani společnosti žádného východiska, k lepšímu a smysluplnějšímu životu.

 

    Jsme přesvědčeni, že se čtenáři v knize nabízí praktický návod, jak svůj život prožít smysluplně jako člověk, jak život nepromrhat a nalézt jeho skutečnou hodnotu. Ač se může text Tolstého jevit našemu rozumu příliš neuchopitelný, což je v těchto případech rozumu zcela vlastní, naše srdce, náš duch, zajásá v naději z náhle se objevivšího Světla a okovy nevědomosti konečně prasknou.

 

    Tam, kde vládne rozum nad srdcem, přejde nabízená pomoc bez povšimnutí. Lidé s otevřenými srdci pocítí a poznají pravdu, svobodu, najdou útěchu a konečnou cestu.

Pro všechny nechť je kdykoli k dispozici pomoc na cestě k věčnému životu, pravdě, lásce a Světlu.

             

   Jako podklad pro současnou podobu vydání Tolstého Zákona násilí a Zákona lásky nám sloužilo české vydání z roku 1910 s překladem Ferdinanda Kraupnera. Ač je jeho čeština kouzelná a nádherná, dovolili jsme si zasáhnout do textu ve smyslu úprav slov a jejich podob, jež současná čeština buď nezná, nebo je již nepoužívá, a naopak tam, kde jsou i starší výrazy co do významu a nejjemnějšího smyslu nenahraditelné, jsme je záměrně ponechali. Výsledkem je, alespoň podle našeho názoru, krásná bohatá čeština, která ponechává textu jeho hluboký význam a nabízí i osvícenějšímu čtenáři prozkoumat svoje duchovní možnosti. 

 

    Obálku zdobí obraz pana Zdeňka Hajného "Z cyklu Andělé".