2. Obecná porada o nápravě věcí lidských

2. Obecná porada o nápravě věcí lidských

Kniha spatřila světlo světa v roce 2007. 

Jedná se o výbor z vrcholného díla J. A. Komenského, ve kterém předkládá podrobný návod k vytvoření lidské společnosti, která je lékem i pro naši současnost.   

Součástí její obálky je též originální portrétní medaile a každý výtisk má svoje číslo.Křest knihy lze zhlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=C16DLK2NZ-8