články

Kůrovec a jiné potíže vývoje lidské duše

12.09.2019 11:19
  Tento článek měl vznikat po dobu čtyř dnů, ve kterých jsem si  chodil do přírody pro informace, jež mají být zveřejněny. Kristovi světlí služebníci mě posílali na konkrétní místa a připravili mi setkání s různými bytostmi. Až nyní, se všemi informacemi najednou, má být článek...

Ze života zvířecí duše

30.08.2019 20:15
  Sobotního odpoledne projíždíme autem Vysočinou. Teplé slunečné odpoledne vybízí ke sledování okolní krajiny. Zelené kopečky, louky, jehličnaté lesy a pole s kukuřicí vzbuzují pocit radosti ze života, štěstí a naplnění.   Na dvou protilehlých  stráních se léta pasou stáda ...

Cesta z dovolené, aneb stromy pro život

26.08.2019 15:00
  Ještě než opouštíme bulharské Primorsko, dostává se nám informací od Kristových pomocníků, že z Bělehradu, kde budeme nocovat, nemáme hned po snídani vyrazit domů, ale až po obědě. Dokonce nemáme ani navštívit jeho historické centrum. Překvapuje nás, že bychom měli  celé dopoledne...

Starobylá svatyně promlouvá

19.08.2019 10:24
  Dnešní povídání může být nahlíženo jako volné pokračování příběhu popsaného v článku Blízká setkání na Jižní pláži (www.duchovni-zivot.cz/news/blizka-setkani-na-jizni-plazi).   Netušil jsem, že nějaké pokračování bude. Vše se vyvinulo trošku náhodně a neplánovaně. Před čtrnácti dny nás...

A kočáry jedou

15.08.2019 12:29
  14.8.2019, 22:30, Primorsko, Bulharsko   Dnešní večerní procházku kolem pobřeží jsme zakončili zkratkou přes centrum města. Každý večer se zde turisté mohou svézt kočáry s dřevěnými koly. Kočáry táhnou vždy nejméně dva koně nevelkého vzrůstu, krásně upravení, čistí, s pod ocasy...

Jak přesvědčit duši 4

13.08.2019 11:04
    V předchozích kapitolách jsme si podrobně popsali a analyzovali celý emoční proces a jeho sebe uvědomělé uchopení a zpracování. Dnes musíme nahlédnout mnohem hlouběji, pod úroveň obvyklých myšlenkových a emočních struktur, které, jak víme, si lze nejen uvědomovat, ale také cítit, nebo...

Blízká setkání na Jižní pláži

10.08.2019 21:30
  9.8.2019, Primorsko, Bulharsko   V podvečer dnešního dne sedím na lavičce na oblíbeném molu v přístavu. Slunce se již značně posunulo na svojí denní pouti oblohou, a tak nyní k němu se zavřenýma očima vzhlížím ve směru mola do moře směrem k Jižní pláži.   Po chvíli duchovního...

Dovolená s nebožtíky

09.08.2019 18:35
    8. srpna 2019, 13:00 hodin, Primorsko, Bulharsko   Jako každý den po obědě, i dnes vyhledávám klidné místo pro chvíli relaxace o samotě. Takové podmínky mi nabízí jedno z přístavních betonových mol, po jehož délce je nemnoho laviček k posezení. Ovšem v tuto denní dobu...

Jak přesvědčit duši 3

23.07.2019 15:00
    Naposledy jsme si v článku Jak přesvědčit duši 2 vysvětlili, jak zaujmout duchovní a řešení přinášející postoj k našim myšlenkám, emocím a pudům. Dnes si máme povědět, že sebe uvědomělý postoj je jen cestou k novému vědomí; k vědomí za hranicemi naší vlastní nižší přirozenosti, jíž...

Není brána jako brána

04.06.2019 15:07
  Ač jsem se domníval, že zveřejněné informace o stromech už byly vyčerpávající a dostatečné, dostal jsem za úkol popsat i jiné svoje zkušenosti a skutečnosti.   Jak jsme si řekli dříve, každý strom je oživován od začátku života svojí bytostí, která s ním roste a je doslova duší...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>