Tyto stránky vznikly za účelem pomoci všem lidem, kteří ji potřebují v životě i v umírání.

Pomoc se dostává tomu, kdo o ni žádá. O pomoc žádá ten, kdo si je vědom, že potřebuje pomoci. Kdo potřebuje pomoci, je ochoten k vlastní změně, je schopen použít své momentální síly k proměně. Pomoc je určena i lidem umírajícím a zemřelým, kteří o ni nemohou požádat. V takovém případě to za ně smí udělat člověk jim blízký.

Pomoc není určena těm, kteří jen očekávají pomoc od jiných, aniž by se chtěli sami hnout z místa. Pomoc není určena „dokonalým“, ale těm, kteří si jsou vědomi svých nedostatků nebo je alespoň připouštějí.

Pomoc respektuje vždy přání a svobodu volby duše v případě, že zasahuje do přítomnosti, minulosti či budoucnosti.

Pomoc nikoho nesoudí, přichází totiž ze Světla.

 

 

Můžeme pomoci radou v oblasti zdravého života, fyzického, duševního a duchovního zdraví, protože není lhostejné, co do sebe na všech úrovních přijímáme.

 

Můžeme pomoci s rozborem fyzických, duševních a duchovních problémů.

 

Můžeme pomoci zprostředkováním léčivých sil ze Světla.

 

Můžeme nabídnout duchovní pomoc umírajícím a zemřelým.

 

Najdete nás na facebooku:

Cestou Světla


 

články

O Milosti léčení

20.03.2019 10:50
  Včera jsme psali o Milosti od Boha a dnes si máme povědět o jedné z jejích podob, a sice o léčení. Jde o léčení Božím Světlem, léčení Světlem od Krista. Jelikož se v každém případě jedná o Milost, nelze žádné takové léčení brát jako samozřejmost, která by fungovala na základě...

O Milosti

19.03.2019 13:01
  Zapomeňme pro tento okamžik na ty lidi, kteří ještě necítí potřebu obracet se k Bohu, protože jsou spokojeni s tím, co mají, jak žijí, a jejichž srdce se oddávají pozemským pomíjivým radovánkám. Nás dnes zajímá člověk, který se zastavil, pohleděl vzhůru na nebe a pocítil...

O víře či nevíře v Boha

18.03.2019 09:15
  Na své životní cestě se setkávám se spoustou nevěřících lidí, materialistů, logiků a přesvědčených racionalistů. Všichni chtějí být šťastní, zdraví a mít šťastné a zdravé svoje rodiny. Oni zatím netuší, že život je mnohem složitější a obsáhlejší, že se řídí zcela jinými zákony, než jim...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>