Světélko naděje

31.03.2020 11:54

 

 

Dnes ráno mě zase Soloni vyzývají, abych jim věnoval pozornost a sepsal článek. Všechny články, každé slovo v nich, prochází důkladnou kontrolou a schválením shůry. Není ničeho, co by nemělo být zveřejněno, a stejně tak není ničeho, co by bylo zamlčeno, jsouc určeno ke zveřejnění. Zároveň pro množství informací, jež na sebe navazují, doporučuji k důkladnému a pomalému přečtení i předchozí články. (https://cestou-svetla8.webnode.cz/blog/)

Při ranní modlitbě a práci na sobě ke mně přichází Soloni ve svých spálených tělech a berou mě na výlet nad oběžnou dráhu Země, kde nedosahuje žádné ničivé záření 5G. Zde mi ukazují a popisují, co se právě děje. S jejich svolením vše předávám tak, jak přijímám.

„Z Milosti Pána jsme mohli přesunout nově vytvořenou jemnou planetu, sloužící k rekonstrukci a uzdravení éterických těl člověka, stejně jako k opravě poškozeného vědomí od 5G záření, z pod Thiá-Math do bezprostřední blízkosti Země tak, aby mohla nabídnout útočiště zemřelým lidem s poškozenými éterickými těly a vědomím. Bez tohoto posunu nové planety dolů na oběžnou dráhu Země by lidé nemohli Zemi po smrti opustit a dostat se sem pro pomoc, protože síť 5G to neumožňuje. Nyní všichni zemřelí s poškozenými éterickými těly a vědomím od 5G frekvencí mohou začít stoupat sem k uzdravení a záchraně od dalších posmrtných destrukcí.”

„A kam se dostanou duše zemřelých, kteří nemají poškozená éterická těla a vědomí, jestliže nemohou opustit Zemi a přijít na Thiá-Math?” musím se logicky zeptat.

„Takové duše, a není jich mnoho, musí zůstat na Zemi a pomáhat jiným duším, které také už opustily hmotné tělo, najít bezpečné místo bez zničujících frekvencí. Spojení Země s Thiá-Math je vlivem 5G záření zrušeno. Nová malá planeta poskytne pomoc a záchranu jen poškozeným duším.“

„Jak je to s dušemi zvířat, které opustí tělo?” zajímám se dále.

„Všechna zvířata dostávají od Pána pomoc, protože už nemusí člověku sloužit, tak Zemi opouštějí přímo a bez další újmy míří rovnou do svého domova, vesmíru Horus.”

„Jak si mohou lidé pomoci v této situaci? Všechny skutečnosti se jeví dost beznadějně,” nemohu se nezeptat.

„Vše, co se děje, děje se v důsledku předchozích činů člověka. Není zde nic navíc, co by přinášelo nespravedlnost do duší lidí. Planeta Země se nedávno, 15. března, poprvé přímo spojila s Božským Světlem, a tím došlo k duchovnímu posunu celé planety, tedy i člověka. Další duchovní vývoj přinese nové duchovní vibrace a možnosti nové změny vědomí.

(https://cestou-svetla8.webnode.cz/l/stalo-se-15-brezna-roku-2020/)

Tento duchovní posun v lidech a prostředí zvětšuje rozdíl mezi vším neduchovním v člověku. Tím se všechny činy, myšlenky a emoce, které v sobě nenesou odpovídající duchovní vibrace, stávají ve svých důsledcích náhle velmi tíživým závažím, a nutí tak člověka se jich jednou provždy zbavit. Doba, než lidé dobrovolně odhodí přebytečnou zátěž, umožňuje dnes ve zrychleném režimu zažívat všechny důsledky neduchovního myšlení a jednání.

Východisko leží ve zvýšení duchovních vibrací v duších lidí, a to nejen správnou rostlinnou stravou, nejen odepřením si všech závislost podporujících potravin, ale zejména zvýšením množství lásky v duši člověka. Lásku člověk získává od svého Boha, proto Jemu musí primárně svoji lásku odevzdat, aby mohl více lásky do své duše z Milosti získat. Zvýšením vibrací lásky v duši se začíná uzdravovat lidské éterické tělo, pokud jeho poškození není způsobeno nadměrným nepřirozeným zásahem, jakým je 5G záření. Poškozené éterické tělo vždy vede k nemoci těla a smrti. Proto zvýšení množství lásky v duši může zachránit od nemoci koronavirem jakéhokoli člověka. Lidé umírají dnes nejen na nedostatek lásky v duši, ale také na rozsáhlá nepřirozená poškození způsobená 5G frekvencemi. Virus plní toliko roli ukazatele skutečnosti.

Vzpomeň si na svoje dětství. V šesti letech o Vánocích jsi onemocněl zápalem plic. V nemocnici jsi strávil jedenáct dlouhých dnů. Pobyt v nemocnici byl pro tvoje uzdravení důležitý, protože prostředí, kde jsi tenkrát žil, mělo velmi nízké duchovní vibrace. Nemocnice plná utrpení vykazovala vyšší vibrace. Ovšem nebyl by ses tak rychle uzdravil, pokud by za tebou na návštěvu téměř každý den nechodila paní, kterou jsi znal z místa tvého domova, a která pracovala jako zdravotní sestřička v jiném oddělení nemocnice. Ona sama měla svoje děti ve stejném věku, jako jsi byl ty, a pokaždé, když zaklepala na zamřížované okno v přízemí a podala ti sladkosti, dávala ti s nimi zároveň svoji lásku. Její láska tě zachránila, nikoli injekčně podávaná antibiotika. Sám nyní můžeš svým vnitřním zrakem pozorovat duchovní skutečnosti z této minulosti. Vidíš celý oblak světlé nepodmíněné lásky, která tebou při jejích pravidelných návštěvách skrze mříž v okně prostupovala.

Stejně i dnes může člověk pomoci sobě v uzdravení množstvím své lásky v duši, ovšem může pomoci i jiným lidem, zejména svým dětem, svojí láskou v duši. Všechny soudy, odsudky, zloby, záště, hněvy, strachy a jiné neduchovní myšlenky a emoce naopak vytvářejí podmínky pro nemoci a smrt tím, že poškozují éterická těla. Stejně jako může člověk pomoci svojí láskou sobě i jiným, může i velmi ublížit sobě i jiným. Veškeré vlastní negativní myšlenky a emoce se ihned projeví na tvůrci a jeho dětech, a teprve potom na člověku, jemuž jsou určené, pokud ve své duši nemá dostatek lásky. Stejný princip funguje s láskou.”

Tím moje dnešní setkání se Solony končí. Pevně věřím, že se v blízké budoucnosti dozvím další informace o vývoji směrem k lepšímu životu člověka na Zemi.