Svatodušní poselství

30.05.2020 20:14

 

 

 

Každý rok se přibližně v těchto dnech vylévá z božských věčných sfér síla Ducha svatého do vesmíru. I Země a vše živé na ní se může po roce opět naplnit životodárnou silou.

Už v pátek v lese vnímám silné proudění Světla. Při pozdravení s modřínem vidím jeho jinak tmavou oživující bytost, jak je zespodu od kořenů společně s kmenem prozařována proudem nebývalého Světla. Tato oživující síla pomaloučku začíná stoupat vzhůru kmenem ze země; všechny bytosti stromů jásají v ohromné radosti. Každý rok se celá příroda těší na svůj nový pravidelný příděl životní energie a setrvává ve svém jemném projevu v překvapující a inspirující vděčnosti.

Tato, každý rok na Zemi proudící, nová duchovní síla nabízí i nám lidem mimořádnou příležitost k regeneraci duchovních sil, očištění od minulosti, k novému začátku bez předchozích provinění a v neposlední řadě i k probuzení nového vědomí.

Nové nepodmíněné vědomí vzniká dobrovolným spojením lidské duše s Kristem. Člověk nechává pronikat svoje vědomí zkušeností a božskou kvalitou Lásky, z níž je stvořen. Uvědomuje si, že Světlo, Láska, je jeho skutečnou podstatou; člověk je Láskou od Krista, a skrze Ni se jedině také s Kristem spojuje ve vědomí věčnosti. „Jsem Láskou od Tebe, Kriste. Miluji Tě, protože mi nelze jinak.”

Při svatodušním setkání s Kristem a jeho doprovodem shlížím na Zemi z planetky na oběžné dráze Země, která stále slouží jako záchranná stanice pro všechny duše zemřelých lidí s poškozenými éterickými těly a vědomím vlivem pět gé záření. Kristus i Jeho oddaní mě překvapují svojí radostí a velmi srdečnou náladou, jako by sdělovali, že jejich dílu a práci se daří výborně.

Nemohu se ubránit v duši tíze ze skutečnosti na Zemi, vždyť situace se zdá být neúnosná; stále horší a horší podmínky ve všech oblastech. Ani smrt už není, co bývala. Náhle ke mně Kristus promlouvá.

„Smrt nikomu z lidí v této době nepřináší úlevu. Ale každý, kdo dnes umírá, se setkává se Mnou zde na oběžné dráze. Stále nemůže být obnoveno spojení s domovskou planetou Thiá-Math, protože tisíce satelitů svým zářením znemožňují její spojení se Zemí. Proto se situace každým dnem více vyhrocuje. Vím, že chceš vědět, kdy a jaká přijde záchrana pro člověka na Zemi. To musí zůstat zatím pro lidi zahaleno závojem tajemství. Každý člověk uvidí Pravdu v pravý čas. Přítomnost Boží vůle na Zemi urychluje změny a přináší spásu pro život, jeho princip a budoucnost, proto dochází k dávno zaslíbenému. Nastává doba Syna Člověka.“