Proměna

22.03.2019 09:06

 

Duchovní život je život v souladu s lidským duchem. Lidský duch je podstatou člověka. Člověk je stvořen Bohem jako lidský duch. Přídavné jméno duchovní tak nemá žádný církevní význam, ale vztahuje se přímo k lidské podstatě. Můžeme tedy vyložit význam duchovní jako lidský.

Od člověka, ducha, se tak přirozeně očekává, že bude žít, chovat se a jednat jako duch, tedy duchovně. Duch je svojí přirozeností Světlem od Boha. Jako Světlo od Boha v sobě nese kvalitu bezčasovosti tedy věčnosti, radosti, vděčnosti, a síly nepodléhat ničemu, co je nižšího původu než stvoření Boží.

Z nějakého důvodu v sobě přikrmujeme stále naivitu, že Bůh nás chce mít právě takové, jací jsme, i ve svém neduchovním projevu, kdy se identifikujeme se zvířecími kvalitami, tedy chováme se jako zvířata. I když naše čisté Světlo ducha utápíme v kališti nejrůznějších emocí, pudů a vášní, i když jsme dovolili rozumu, aby nás duchovně úplně oslepil, pořád jsme přesvědčeni, že Bůh se nad námi raduje, protože nás miluje.

Veškeré naše lpění na světskosti a pomíjivosti se stává více a více naším hrobem jak těla, tak ducha. Vždy obecně platilo, že člověk se nejlépe duchovně vyvíjí v utrpení a nemoci. I děti vždy udělají obrovský skok v duchovním vývoji, prožijí-li nemoc a nejlépe s horečkou.

Naše duchovní proměna má být ovšem zejména v přijetí nemoci, v přijetí utrpení. Tím, že nebudeme vnitřně bojovat, ale dovolíme si ten luxus osvobodit se od zažitých tendencí rychle se zbavovat všeho, co se nám nehodí, umožníme naší duši očistu a postup na duchovním žebříčku. Tato proměna vyžaduje duchovní úsilí sebezapření, pochopení, že vše, co se nám děje, je v důsledku našich vlastních pochybení. Tím přijímáme pokorně Boží zákony, osvobozujeme se, učíme se a rosteme. Sami pak pocítíme touhu neopakovat chyby, abychom opět nemuseli trpět. To stejné platí o našich nejbližších, jejichž utrpení se nás citově dotýká. I v těchto případech bychom měli v nejhlubší pokoře a pochopení vše bez agrese přijmout, poprosit Boha o odpuštění jak nám, tak trpícím, a zachovat si lásku a Světlo ducha. To je veliká duchovní proměna, která nám přinese mnoho užitku a pomoci do dalšího života.