Přijetí naší přirozenosti je jediná cesta

13.01.2016 11:16

 

Každý člověk si může uvědomit, že situace na naší planetě není dobrá. Tento stav je dán duchovní úrovní nás, lidí.

Všichni lidé na Zemi touží po míru a štěstí. Toto vše musíme objevit sami v sobě.

Jelikož náš duchovní stav nestačí k tomu, abychom se sami proměnili ve šťastné, mírumilovné a láskyplné bytosti, je nám sesílána světelná pomoc. Tato pomoc se ovšem míjí účinkem do té míry, do které my sami nejsme schopni a ochotni ji přijmout. Nemůže nám tedy být pomoženo, ačkoli je pomoc na dosah ruky, jestliže se sami, svojí vůlí a vnitřní proměnou, této pomoci ze Světla neotevřeme a nepřijmeme ji.

Přijetím Světla a zároveň jeho spojením se Světlem ducha v nás nutně dojde i k naší vlastní vnitřní přeměně, ve skutečné bytosti Světla, jimiž jsme a máme být, a zároveň se rozzáří a uvolní z vězení naše vlastní světelná duchovní podstata. Přijetí Světla jako svoji přirozenost znamená naplnit se Světlem, plně se mu odevzdat a jednat v souladu s ním.

Každý jedinec svojí vlastní vnitřní proměnou mění celý náš společný svět.