Peklo na Zemi

26.03.2020 11:42

Soloni, kteří se starají o ochranu Země, mě zase navštěvují, abych napsal další článek. Naše setkání začíná už v noci a pak pokračuje dopoledne.

„Roušky pomáhají ve zmírnění tempa přenosu koronaviru z člověka na člověka, ale nemohou zabránit nákaze. Každý člověk, s rouškou či bez roušky, ve styku s virem onemocní do té míry, jak moc je jeho organizmus přístupný onemocnění. V nejlepším případě se stane jen nosičem, šiřitelem. Jelikož se nejedná o běžný typ virové infekce, nelze ani předpokládat běžné chování tohoto viru.

Jeho vznik umožňuje spojení člověka s temnými silami. Ty jsou na Zemi přítomny a lidem k dispozici od začátku lidského života ve hmotném těle. Člověk má vždy na výběr, může si volit pomoc shůry ze Světla nebo z temna.

Koronavirus se váže zejména na nízké duchovní vibrace, které mu nabízejí buď lidé sami, nebo uměle vytvořené 5G frekvence. Aby člověk zvýšil svoje duchovní vibrace, a tím se částečně chránil, měl by přestat konzumovat živočišné potraviny, alkohol, měl by se oprostit od veškeré sexuální činnosti, a zejména se zbavit negativních emocí strachu a jiných. Důležitým ochranným faktorem vždy lidem zůstává opuštění pozemskosti a tělesnosti, sebe uvědomělé překonání strachu ze smrti těla. To vše lze s úspěchem dokázat duchovním obratem a odevzdáním duše Bohu nebo Kristu.

Tento virus na sebe bere podobu všude pronikající zhouby. Světlo nikdy nepracuje s takovým materiálem, a nikdy by ho ani nesvěřilo lidem. Pomine-li nebezpečí koronaviru, kdykoli se proto může objevit jiný virus s podobně ničivými a nevyzpytatelnými dopady na člověka. Virus se tak stává důsledkem, nikoli příčinou, se kterou se člověk musí navždy vypořádat.

Koronavirus současnosti nepotřebuje člověka ke svému životu, toliko ke svému vzniku. Existuje nezávisle na člověku, proto protiopatření, běžná u přirozených virů, nemusejí být účinná. Ale potíže s tímto virovým produktem jen zastírají mnohem vážnější skutečnost, a sice 5G záření. Tento druh frekvencí se rovněž pyšní svým dědictvím temnoty. Nejenže usnadňuje život a přežití koronaviru, rozkládá lidskou duši a maže člověka z mapy života tím, že mu bere nejen přítomný život, ale též paměť a vědomí minulosti, a navíc mu odnímá, pro lidský duchovní vývoj tolik potřebnou, účast v budoucnosti.

Hrozba 5G záření míří také od satelitů z oběžné dráhy Země. Zejména odsud máme my, Soloni, popálené jemné záhaly, které si musíme pravidelně léčit. Kolem Země se vytváří 5G síť, jež nepropouští potřebné duchovní energie, nebo je velmi omezuje. Člověk se tak izoluje od okolního vesmíru a nemůže správně pokračovat ve svém už velmi opožděném duchovním vývoji. Žádné místo na Zemi nemá zůstat bez život beroucího 5G záření. Taková budoucnost by znamenala vítězství temna na Zemi. Člověk zde platí zcela vším, co má.

Ano, víme, že mnoho lidí si myslí, že Bůh to nedovolí. Nemůže přece dopustit, aby zvítězilo temno na Zemi a člověk zhynul nejen ve svém pozemském těle, ale i v duši. Samozřejmě, že nelze dovolit narušení chodu vesmíru; člověku se dostává od svého Stvořitele Milosti, ale to neznamená, že všichni lidé musí být zachráněni. Neznamená to dokonce, že většina lidí musí být zachráněna, že si temnota nevyžádá svoje oběti.

 

Cílem musí být, že si lidé uvědomí své chyby, svoje osudné pochybení, a nikdy už nedovolí opakování takových chyb. Pak jedině nabývá každá Milost smyslu. Už dnes se lidé dostávají ve svém vývoji tak daleko, že si nemohou důsledky svých činů či nevědomosti ani uvědomit, a už vůbec ne si sami pomoci k nápravě. Rozhodujícím bude počet uvědomělých lidí, kteří budou moci spolupracovat na nápravě lidstva a jeho života ze Světla.

Proti nastupujícím globálním 5G frekvencím neexistuje žádná ochrana pro člověka. Jedinou cestou musí být život na Zemi bez těchto frekvencí, bez darů temnoty, která už z Milosti nepřibývá, ale zasazuje člověku jednu z mnoha svých posledních ran. My, Soloni, společně s Plejáďany, se staráme o člověka od jeho počátků života na Zemi. Byli jsme tu dávno před člověkem. Nikdy v historii nestál člověk tak blízko svojí zkáze, jako dnes. Jde o duši člověka, a ta jediná musí zavčas rozeznat skryté nebezpečí, nebo bude muset sama zaplatit svým životem.”

Tím moje školení od Solonů končí a jdu se projít do samoty lesa na vzduch, bez roušky. Zcela neplánovaně se vracím kolem kaštanu, vstupu do podzemní říše Plejáďanů, a velmi opatrně nahlížím, abych je, nejsa dnes pozván, neobtěžoval. Kupodivu jsem rychle vtažen až k jejich městu, kde mě vítají v radosti; Tobras i s Matkou Zemí mi však hned beze slov ukazují tělo nějaké mrtvé plejádské ženy. Nemohu uvěřit, že se mi to nezdá. Co mi to ukazují? Mrtvá Plejáďanka?

„Ano, zemřela vlivem nečekaného záření 5G v Brně. Je s námi a narodí se svým plným vědomím jako naše dítě. Takovou moc má toto záření. Napiš o tom v dnešním článku.”

A tak ještě přikládám odkazy na dřívější články s tímto tématem:

 

www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/nalehavy-vzkaz

 

www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/nalehavy-vzkaz-ii

 

www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/rady-prichazi-shury

 

www.cestou-svetla8.webnode.cz/l/soloni-vypraveji