O rostlinné stravě

25.03.2019 11:54

 

Pokračováním našeho pojednání o rostlinách je naše strava. Lidská strava, jídlo člověka 21. století, není a ani nemůže být jídlem člověka 20.století.

Požadavky na náš duchovní vývoj a jeho uplatnění v reálném životě vyžadují dnes zcela jiné vibrace jídla, než jsme zvyklí do sebe denně přijímat.

Abychom dokázali v největší míře co do hloubky a úspěšnosti využít našeho duchovního potenciálu, musíme se osvobodit od k Zemi stahujících vlivů, jež nám sice nabízejí pocit dobrého uspokojení, ale zároveň rozkládají naše těla a duši neumožňují uskutečnit svůj potenciál a životní úkol. Ten bývá vždy spojen nejen s nápravou a odčiněním chyb z minulosti, ale také s nutností se novému duchovně přiučit. To ovšem lze jen za určitých podmínek, kdy naše nezralé duchovní leč vyšší vibrace do sebe pojmou nový duchovní obsah a zkušenosti, které se potom díky vyšší duchovní úrovni setkají s půdou, která jim umožní zakořenit, růst a přinést plody. V opačném případě se jedná sice o duchovní materiál, který ale může dotyčnému díky jeho nepřipravenosti a duchovní nezralosti škodit až do takové míry, že se duše nebude moci svými nerozvinutými silami z úpadku do bahna sama vymanit. A jelikož se jedná o naši volbu, do které nás nikdo nenutí, budeme si muset pomoci sami, což bývá nadlidsky těžké. Nadlidsky proto, že taková náprava vlastními silami vyžaduje opravdové nadlidské sebezapření k podání nepředstavitelného výkonu při zdolávání vlastních překážek.

Rostlinná strava, a to výhradně rostlinná strava, optimálně výhradně vitariánská, tedy plody a semena rostlin v syrové, tepelně nezpracované, podobě, nám nabízí ideální podmínky pro duchovní osobní vzmach. To je optimální strava pro duchovního člověka 21. století, kdy nepotřebujeme pro svoji potravu ničit život rostlin ani ubližovat jejich oživujícím bytostem. Takové vzedmutí duchovní síly je na začátku celého procesu duchovního sebe uvědomělého růstu naprosto zásadní pro naši budoucnost na Zemi. Jsme tu od toho, abychom se duchovně vyvíjeli a pokud odmítneme tuto cestu, což se děje zcela běžně, nejenže se nezbavujeme úkolu, ale dopouštíme se větších chyb, které musíme odčinit buď my, nebo naši blízcí. Navíc duše, jež neroste, chřadne a upadá. Často si pak sama začne hledat únik z tohoto světa, protože nemá už prostor se vyvíjet. Tak býváme svědky, kdy i mladí lidé umírají.

Živá rostlinná strava nám umožňuje také zvýšením duchovních vibrací v těle lépe odolávat nejen fyzickým nemocem, ale zejména duševním útrapám a také duchovním a duševním útokům. V neposlední řadě získáme čistší vnímání sebe a světa kolem, jež nezkaleno optikou zaneseného těla, nám umožní objektivnější nahlížení všech skutečností, okolností a realit.