O důsledcích Milosti léčení

21.03.2019 09:05

Léčení Světlem od Krista může přinášet nejen zdraví, štěstí a životní změny, jež se dějí v souvislosti s naší vlastní proměnou, ale sleduje i vyšší nadosobní cíl, a sice počet lidí na planetě Zemi žijící v souladu s Kristem, Bohem, ve Světle. Kvalita a počet takových lidí je velmi důležitý pro celkovou situaci na Zemi, a proto náš vlastní osobní zájem upadá do pozadí a je tak celému procesu léčení dáván mnohem ušlechtilejší smysl.

Jelikož jsme všichni na jemné úrovni spojeni v Bohu jako Stvořiteli, je cílem vývoje stvoření společný postup na duchovním žebříčku. Ten lze zajistit změnou vědomí osobního na duchovní. To nebývá snadný proces a často se neobejde bez křiku a bolesti, kdy se naše lpění rozpadá na kusy s rozpadem předmětu lpění.

Tíhnutím k vlastní svobodné a dobrovolné proměně se snažíme eliminovat hrůzy doprovázející duchovní růst spojený s definitivním opuštěním všeho starého, mrtvého a budoucnost nepřinášejícího. Rozhodující je při tom naše odhodlání ke změně sebe sama duchovním směrem, vůle vytrvat, modlitba, pokání, prosba za odpuštění vin.

Člověk je stvořen Bohem jako duch se svobodnou vůlí, proto ani duchovní vývoj, který je vždy v jeho prospěch, není lidem nucen násilím tak, že by se v hlavě něco vyměnilo a my mohli pokračovat v životě dále. Člověk se sám musí rozhodnout ke změně, často ovšem až ve chvíli, kdy zírá smrti do tváře. Smrt těla zdaleka není to nejhorší, co člověku může hrozit. Můžeme hovořit o duchovní smrti nebo dokonce o hrozbě rozpadu duše.

Duchovní vývoj lidstva obvykle probíhá v kvalitativních vlnách, kdy se nové a vyšší duchovní vibrace doslova rozlijí po planetě Zemi a zasáhnou všechny oblasti života a samozřejmě člověka samotného.

Ale vzhledem ke svobodné vůli a momentální duchovní úrovni každého jednotlivce neprobíhá duchovní vzedmutí všude naráz a stejnou měrou. Většina lidí dokonce duchovní impulsy shůry úplně ignoruje a dál se snaží před sebou tlačit svůj posbíraný životní náklad. Jenže síla vyšších vibrací a zejména zatím minoritní počet světlých lidí uvádějí v život nová pravidla, a tak se stává, že co včera platilo, dnes už neplatí. Lidé, nepřijavše nabídku duchovního posunu, se tak ocitají ve skutečnosti, která přestává fungovat, ale jejich lpění na minulosti a poznání, že je vše jinak, jim začíná přinášet do života nové problémy na všech úrovních. Naopak lidé, kteří sami se duchovně hýbou a chtějí vyvíjet, přijímají nezbytné změny s minimem dopadu na zdraví a vztahy jejich i jejich rodin.

Žijeme v době duchovního vzestupu a je jen na nás, zda si dopřejeme utrpení svým lpěním na pomíjivých věcech, nebo se vydáme vzhůru do výšin, kde jsme ještě nebyli. Nutno vědět, že duchovní vývoj se skutečně dostává do dosud na Zemi nepřítomných vibračních výšek, a tak bude přinášet vše nové. Nezbývá nám, než být otevřeni a připraveni vše staré bez lítosti opustit a vše nové s radostí přijmout.