Návštěva

29.07.2020 17:53

 

 

Dnes se mám opět po delší době spojit s Kristem, abych napsal článek. Proto usedám na zahradě k notebooku, abych zanechal svou duši v modlitbě.

Po chvíli se mému vnitřnímu zraku zjevuje sám Kristus s celým svým současným pozemským doprovodem. Poznávám vedle něho Syna Člověka, Lucifera a dále i jiné mně neznámé členy. Více v dáli postává a usmívá se na mě Plejáďan Tobras s několika Solony. Kristus mě nechává se všemi se pozdravit, a poté rukou ukazuje, abych se podíval trošku stranou doleva. Jakoby z nebe se snáší dvanáct zcela do Světla oděných bytostí. Vím, kdo jsou, známe se, přesto je Kristus uvádí slovy:

„Dnes na Zemi poprvé přicházejí i členové Galaktické rady; znáte se z nedávné minulosti, kdy jsi byl pozván na setkání Galaktické rady ve Světle. Pojď s námi, ukážeme ti, co máš napsat a zveřejnit.”

Za moment už všichni společně stoupáme vzhůru až vysoko nad Zemi. Vidím ji pod sebou z vesmíru celou, v mojí úrovni zaujímá své místo Měsíc a v dáli září Slunce. Kristus promlouvá, Jeho hlas prostupuje celým vesmírem, a přitom ho slyším, jako by mi šeptal do ucha.

„Kvůli záření pět gé stále není obnoveno spojení s Thiá-Math. Duše zemřelých lidí nemohou stále odcházet do svojí domoviny a žádná z lidských duší, pobývající na Thiá-Math, se nemůže na Zemi narodit. Proto jsme rozhodli o změnách, jež se na Zemi musejí stát. Zemská osa s póly se vůči zemskému povrchu posune do místa Velké pyramidy. Tím se severní pól stane novým spojovacím místem mezi Zemí a Thiá-Math a všechny satelity, pohybující se dnes po oběžné dráze kolem Země, zaniknou. Spojení Země a Thiá-Math se poté obnoví a zesílí, proto se zvýší i duchovní vibrace na Zemi a urychlí se další duchovní vývoj člověka. Soloni už pracují na vytvoření lepší ochrany Země před slunečním zářením. Rozhodli jsme dále, že Měsíc přestane sloužit jako očistec, protože očistce už nebude potřeba. Očistec byl z Boží vůle vytvořen na Měsíci, který se oddělil z Thiá-Math. Peklo tak definitivně bude zrušeno a všechny duše zemřelých lidí, včetně sebevrahů a jiných provinivších se proti Boží vůli, se po smrti budou setkávat přímo se Mnou, a to za svého plného vědomí. Ty sám vnímáš nejlépe míru velikosti Milosti, které se člověku od jeho Stvořitele dostává. Každý člověk se může sám rozhodnout, zda ode Mě přijme po smrti hmotného pozemského těla pomoc a věčný život, vědomí věčného života a spásu své duše. Víš už, že člověk nemá sílu se osvobodit sám, že temnota, ať jeho vlastní či cizí, je silnější než jeho duchovní schopnosti, láska v jeho duši, kterou může a umí použít ke svojí záchraně. Vím, že chceš informace o aktuálním koronaviru. Ten virus i pět gé záření jsou dílem temnoty a mají sloužit k trvalému zotročení lidských duší. Člověk sám svými přáními umožňuje život temnotě. Sama nemá žádnou moc, leč tu, kterou jí člověk sám odevzdá. Tak se lidé stávají otroky svých přání a sklízejí jen svoji setbu. Přesto tato úroda přerůstá očekávání zahradníka, sama se rozmnožuje a žije svým živelným životem jen proto, že člověk chtěl ztratit spojení se svým Stvořitelem, se zdrojem svého života.”

Amen