Milosrdná zkáza

29.02.2016 18:01

Jsouce přesvědčeni o vlivu potravin, pití a jídla, na zdraví našeho fyzického těla a připustivše také trvalé oslabení imunitního systému očkováním, v jehož důsledku častěji a s horšími následky podléháme nemocem, můžeme nyní pokročit v úvaze k ucelenějšímu pohledu na vakcinaci a její působení na duševní a duchovní projevy člověka.

Připomeňme si nejdříve, že člověk je vícesložkovou bytostí sestávající nejen z těla z masa a kostí, ale že vládne také rozumem, vůlí a emocemi.  Naší podstatou je ovšem duch, který nejenže oživuje celou naši duši a tělo, ale také jim má vládnout. Co to znamená?

Skrze ducha máme ovládat nejen tělo, ale i sebe, svoje emoce a myšlenky. Abychom mohli něco nebo někoho ovládat, je zde nezbytná podmínka, a to dualita – subjekt a objekt, ovládající a ovládaný. K zaujmutí takového postoje je třeba duchovní vůle, jež vyústí v sebe uvědomělé chování, bytí. Výsledkem je sebe uvědomění vlastního vědomí. Důsledkem tohoto sebe uvědomělého duchovního života člověka je schopnost nepodléhat emocím, neztotožňovat se s nimi jako se svým já, dále pak rozum pod kontrolou ducha, tedy citu, intuice.

Jelikož se očkování vzhledem ke složení vakcín dotýká i mozku očkovaného, nutně více či méně zasahuje do přirozeného projevu rozumových funkcí. Hloubku poškození nelze často zjistit ihned po vakcinaci, proto žel nebývá očkování považováno za příčinu různých stupňů a druhů trvalého mentálního poškození, od všech druhů dys-pojmů (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie...), poruch pozornosti, učení, sociální adaptace, až po poruchy autistického spektra.

Vliv očkování ovšem dopadá samozřejmě na celou bytost člověka včetně jeho duchovních projevů.  Opakuji duchovních projevů, nikoli ducha samotného. Duch se očkováním nezmenší, neumře.  Zůstává ovšem uvězněn v duši a těle, jsa neschopen nebo dokonce neochoten zářit, projevit se v plné síle, a stát se pánem těla, emocí a rozumu. Důsledkem takového stavu je animální existence namísto sebe uvědomělého bytí, kdy se doslova chováme a žijeme jako zvířata obdařená zbytky vakcínami poškozeného rozumu, holdující svým vášním, pudům a tělům a to nejsmutnější je, že nám to nevadí. Očkování nám znemožňuje naplnit život tak, jak by naplněn být měl.

Dobrovolně podstupujeme očkování sebe i svých dětí ze strachu. Strach je tou nejmocnější zbraní v ovládání člověka člověkem. Díky celoplošné proočkovanosti nejsme už schopni dostatečně používat vlastní intuici, cit, ducha, který by nám řekl, co je a co není pro nás dobré, protože spí. Jsme neskutečně denně manipulováni, protože to sami dobrovolně dovolujeme.  Vezmeme-li v úvahu, že celá lidská společnost je poškozena očkováním, není tu nikdo, kdo by mohl posoudit míru našeho úpadku, kdo by si ho byl vědom. Důsledkem této masové povinné výroby je společnost lidí, jež jsou obráni o to nejcennější – svobodu ducha a jako ve snu prochází svým životem od narození do smrti.

Světlo našeho ducha nám jasně ukáže, jak si v životě stojíme. Jak moc podléháme vlivu z okolí, pudům, emocím, jak moc se dokážeme ovládat a žít v souladu s naší duchovní světelnou přirozeností.

Očkování znásilňuje našeho ducha a nutí nás žít v otroctví, kdy sloužíme raději svému strachu než pánu Bohu.

Začněme tedy přemýšlet, žít a nepřijímat vše, co není v souladu s naší vnitřní přirozeností, duchem, Světlem a Bohem.