Láska a mimozemšťan

24.02.2014 10:17

 

                

 

    V poslední době vnímám stále častěji silné hlasy samozvaných proroků sdělující celému velikému světu v naší zemi tu obrovskou novinu, že všichni jsme Láska, všechno je Láska, Láska je cesta, Boží Láska je v nás, a vykouzluje osvícený úsměv na jejich tvářích, rozněžňuje je a propůjčuje jim schopnosti vůdců, guruů a obdivuhodných spasitelů a učitelů lidstva, kteří se nechávají slyšet prostřednictvím článků v časopisech a na internetu, meditací, přednášek a seminářů. A skutečně, davy, stáda, hejna a roje hledajících a naleznuvších jim naslouchají a přejímají kvality svých učitelů do svých životů. Všechny jejich problémy v rodinném životě, s financemi, se zaměstnáním, s dětmi a vztahy se zdají být najednou tak podřadné, nicotné, protože Láska se usídlila v jejich hlavách a vymazala všechen dosavadní život a problémy s ním spojené.  Jednota Božského ráje prosyceného Láskou je najednou na dosah, je tady. Všichni jsme si rovni, milovaní, milující, žijeme v jednotě, v Božské jednotě a Lásce a kdo to nevidí a nežije, je vůl. Ale samozřejmě milovaný vůl.

    Dalším příslibem Láskou prosycené budoucnosti je obecné očekávání novodobého příletu kosmických korábů, létajících talířů mimozemského původu, a jejich posádek. Tisíce láskyplných lidí touží nastoupit a nechat se transportovat stovky světelných let daleko do vesmíru, který je prosycen Láskou, a navrátit se tak domů. Ti, kteří pro nedostatek místa nebudou moci odletět, se budou v Lásce a úctě klanět bohům z vesmírných lodí. Možná hostům pomohou i s nutnými opravami, doplněním potravin a pohonných hmot za naději věčného života.

    A tak svoji hlavu křesťana nechávám padnout do dlaní a kladu si otázky, proč, jak to že je najednou tolik osvícených lidí? Kde se v nich najednou vzala ta božská vše milující Láska? Proč se v lásce považuje tolik lidí náhle za Bohu rovné? Jak to udělali? Proč z drtivé většiny těchto láskyplných lidí mám hluboký neumlčitelný divný pocit nedůvěry? Proč jsou všichni podráždění a bojovní, když si dovolím zpochybnit jejich láskyplné přesvědčení? Kde je Kristus jako autorita a vzor?  I kdybychom byli Kristu rovni, tak láskyplní, proč bychom měli tedy tak toužebně očekávat přílet spasitelských mimozemšťanů v nějakých hmotných strojích? Kdo jsou tito návštěvníci?  Jakou duchovní hierarchii zastupují, že se musejí plahočit vesmírem v nějakém dopravním prostředku? Proč se rovnou nezjeví, nezhmotní, na Zemi? Znamená Láska milovat všechny a všechno? Co znamená milovat bezpodmínečně a božsky? Nebo Láska znamená milovat Boha a Jeho vůli?

    Domnívám se, že milovat neznamená tolerovat, nic neřešit, utíkat od reality a povinností. Ježíš Kristus jako ztělesněná Boží láska na Zemi jednal, vyjadřoval nesouhlas, bránil Boží vůli a znal ji. Znají dnešní láskyplní vyvolení učitelé Boží vůli? Brání ji? Může Bůh milovat a tolerovat zabíjení čehokoli a kohokoli, smrt, násilí, lež, bludy, strach, nepravdu, nenávist, a říkat, to je láska? Takového Boha nechci uctívat.

    Je obecně známo, že současné energie z vesmíru přinášejí mimořádné vyšší duchovní vibrace. Obávám se ovšem, že nezpůsobují náhlé osvícení, nebo jak psal Komenský znovustvoření člověka v Kristu, nýbrž umožňují nám zbavovat se ega a toto oprošťování s sebou přináší pochopitelné četné utrpení a vyžaduje důslednou práci na sobě. K takové práci je jistě dobré znát, kdo člověk je.  Bohem stvořený lidský duch k obrazu Božímu. Do stejné míry jako je tento článek mnou, protože jsem ho stvořil, je člověk Bohem jako jeho stvoření. K tomuto duchu máme na starosti a ku pomoci pomíjivé a proměnlivé nástroje - tělo, myšlenky, emoce a rozum. Zkušenostmi ve hmotě pomalu postupujeme ve svém duchovním vývoji od nevědomé existence animálních bytostí, jež se více či méně identifikují s nástroji ducha, k sebe uvědomělému bytí člověka , jenž má pod kontrolou všechny nástroje ducha a sebe uvědoměle jich užívá svobodně v souladu s Boží vůlí. Tento výsledek pozemského duchovního vývoje člověka je Komenského znovustvořeným člověkem v Kristu a až všichni nabudeme tohoto stupně duchovního vývoje, pak teprve můžeme tvrdit, že žijeme v jednotě, že si jsme rovni, že se milujeme a že jsme prosyceni Láskou nebo jsme se stali Láskou samotnou. Pak bychom měli Ráj na Zemi a Země by pozbyla pro nás smyslu, protože tuto zemskou úroveň vývoje bychom úspěšně zvládli.

    S ohledem na popsané skutečnosti zůstávám věrný svým modlitbám ke Kristu beze svědků o samotě a v tichosti, bez jakékoli touhy následovat moderní hlasatele Lásky a duchovní jednoty, proroky života v ráji se spásu přinášejícími mimozemšťany a víte proč? Sám jsem totiž mimozemšťan. Stejně jako vy.

 

 

Pavel Šebek