Konec legrace

30.03.2020 11:42

 

 

Dnes mě opět doma navštěvují Soloni, jež mají na starosti Zemi a mimo jiného i její duchovní spojení s vesmírem. I tentokrát mám duchovně přijmout jejich vzkazy o přítomnosti či blízké budoucnosti a zveřejnit je ku pomoci všem lidským pozemšťanům.

„Vzhledem k nepřirozenému, temnému, původu koronaviru, který toliko zakrývá podstatné skutečnosti, se nadále zostřují kontroly lidí a sankce vůči nim. Pohyb osob se s plynoucím časem zastavuje, člověk se propůjčuje k dalšímu omezení ve svých svobodách. Lidmi svěřená vládnoucí moc neváhá použít pro dodržování svých přání veškerého násilí, zbraní, armády, policie, techniky. Účel světí prostředky, život jednotlivce přestává mít jakoukoli cenu před falešným a vykonstruovaným zájmem lidské společnosti jako celku.

Virus se také skrytě přenáší prostřednictvím zvířat, zejména konzumací jejich masa, ale i domácích mazlíčků, jako jsou kočky, psi, morčata, ovšem také zvířat v zoologických zahradách a velkochovech. Člověku se tak vrací utrpení od živých bytostí, jimž celá léta, zejména poslední desetiletí, způsobuje nepředstavitelná muka.

Mezitím se bez vědomí veřejnosti dále spouští nekontrolovatelná, život ničící síla 5G záření, a to jak na Zemi, tak na oběžné dráze v kroužících satelitech. Stejně jako hraje koronavirus jen roli roušky ve hře uchopení moci temna nad lidstvem, obhajuje se mýcení celých lesů přítomností kůrovce. Ve skutečnosti k zemi padají i zdravé stromy, protože právě dřevní hmota velmi dobře brání průniku 5G záření. A opět účel světí prostředky, proto tolik rozsáhlých lesních ploch na světě musí lehnout popelem.

Temno vždy usiluje toliko o moc nad člověkem, o nic jiného mu nejde a nikdy nešlo. Člověk zůstává ovšem svobodnou lidskou bytostí, proto ani temno nemůže lidem vnutit svoji vůli bez jejich svobodného rozhodnutí. Temné mimozemské bytosti už od pradávna usilují o svobodnou vůli člověka a moc nad ním. I v dnešní době žije řada lidí sloužících těmto bytostem, od nichž získávají temné nástroje moci. K nim patří především znalosti manipulace s lidskou psychikou, zejména strachem, duší či tělesným zdravím člověka. Odtud pochází i koronavirus. Jelikož jde o virus, nemůže proti němu existovat nikdy žádný lék, a už vůbec ne očkování. Očkování, jako produkt temných sil, má vždy za cíl člověka ovládnout, spoutat a mentálně i duchovně paralyzovat, což se také celou dobu úspěšně děje. Nyní přichází doba nového absurdního očkování proti koronaviru, kdy lidem bude tato falešná záchrana nabídnuta jako řešení, jako útěcha a osvobození od zničujícího strachu o život. Toto očkování má za cíl úpravu či poškození lidské DNA, tedy moc nad člověkem, a lidé by měli být ve svém svobodném rozhodování velmi uvážliví. Zejména věřící lidé, všech vyznání bez rozdílu, by se měli konečně zamyslet, komu svojí vírou slouží. Pandemie a strach, tento výjimečný stav, umožňuje násilí ze strany moci i v očkování.

Síla záření 5G se ovšem stává každým dnem silnější do té míry, že už jím vytvořená síť kolem Země znemožňuje její spojení s Thiá-Math. Pro lidstvo to znamená, že nikdo ze zemřelých nemůže odejít do Nebe a nikdo se nemůže z Nebe narodit. Kromě toho pokračuje rozklad nejen lidských fyzických těl, ale zejména důležitého éterického těla a vědomí v astrálním těle, a to i po smrti těla. Po fyzické smrti všichni lidé zůstávají na Zemi, kde zažívají další rozklad na úrovni svých duší.

Pro nás, Solony, silnější 5G záření znamená ještě větší a nesnesitelné spáleniny našich jemných záhalů, jak sám vidíš. Z toho důvodu musíme poprvé za celou historii lidstva opustit Zemi, abychom se dostali z vlivu 5G frekvencí, kterou vysílají primárně satelity na oběžné dráze Země. Lidstvo tak zůstane zcela bez pomoci, jsouc odříznuto od okolního vesmíru. Živí mohou závidět mrtvým, kteří již mohli v minulosti odejít na Thiá-Math a dosud se nenarodili zpět na Zemi.

Život na Zemi s frekvencemi 5G není se životem člověka vůbec slučitelný. Pokud lidé ihned nepochopí svoji chybu, neprobudí se ze spánku nevědomosti a nezruší všude 5G záření, nezbude jim jiné možnosti, než přijmout Milost od Stvořitele. Ta bude spočívat v posunu zemské osy, kterým se všechny satelity na oběžné dráze Země, vyzařující 5G frekvence, zničí. Poté by člověk už mohl pochopit nutnost zrušení i 5G zářičů na Zemi a zejména nutnost definitivního ukončení systému dobrovolného odevzdávání moci nad sebou do rukou vyvolených.”