Tyto stránky vznikly za účelem pomoci všem lidem, kteří ji potřebují v životě i v umírání.

Pomoc se dostává tomu, kdo o ni žádá. O pomoc žádá ten, kdo si je vědom, že potřebuje pomoci. Kdo potřebuje pomoci, je ochoten k vlastní změně, je schopen použít své momentální síly k proměně. Pomoc je určena i lidem umírajícím a zemřelým, kteří o ni nemohou požádat. V takovém případě to za ně smí udělat člověk jim blízký.

Pomoc není určena těm, kteří jen očekávají pomoc od jiných, aniž by se chtěli sami hnout z místa. Pomoc není určena „dokonalým“, ale těm, kteří si jsou vědomi svých nedostatků nebo je alespoň připouštějí.

Pomoc respektuje vždy přání a svobodu volby duše v případě, že zasahuje do přítomnosti, minulosti či budoucnosti.

Pomoc nikoho nesoudí, přichází totiž ze Světla.

 

 

Můžeme pomoci radou v oblasti zdravého života, fyzického, duševního a duchovního zdraví, protože není lhostejné, co do sebe na všech úrovních přijímáme.

 

Můžeme pomoci s rozborem fyzických, duševních a duchovních problémů.

 

Můžeme pomoci zprostředkováním léčivých sil ze Světla.

 

Můžeme nabídnout duchovní pomoc umírajícím a zemřelým.

 

Najdete nás na facebooku:

Cestou Světla


 

články

Novoroční zamyšlení

01.01.2016 15:50
  Všichni lidé, každá lidská bytost, touží po štěstí, míru, harmonii. Nabízí se otázka proč ve štěstí, míru a harmonii nežijeme. Jak je možné, že se nám přes veškeré naše úsilí nedaří těchto přirozených kvalit dosahovat a žít je? Pomineme-li v této úvaze vlastní vnitřní pocit štěstí...

Zlatá Cesta Světla

20.12.2015 10:01
      I tuto neděli si připomínáme přicházející den, kdy se na Zemi narodil Bůh. Při troše odvahy a nepokory bychom si mohli přát i naše vlastní nové „zrození“, jehož vzorem může být právě Kristus, ztělesněná Božská kvalita Lásky.    Často můžeme zůstat ze sebe velmi...

Adventní zamyšlení

13.12.2015 10:10
      Podle některých duchovních zdrojů byl Kristus vtělen do těla Ježíšova při křtu v Jordánu, čímž započalo asi tříleté působení Syna Božího ve hmotě, na Zemi. Poprvé se tak mělo stát, že Bůh část sebe, svého Syna, obětoval ve prospěch nás, stvořených lidských duchů...
<< 60 | 61 | 62 | 63 | 64 >>