Tyto stránky vznikly za účelem pomoci všem lidem, kteří ji potřebují v životě i v umírání.

Pomoc se dostává tomu, kdo o ni žádá. O pomoc žádá ten, kdo si je vědom, že potřebuje pomoci. Kdo potřebuje pomoci, je ochoten k vlastní změně, je schopen použít své momentální síly k proměně. Pomoc je určena i lidem umírajícím a zemřelým, kteří o ni nemohou požádat. V takovém případě to za ně smí udělat člověk jim blízký.

Pomoc není určena těm, kteří jen očekávají pomoc od jiných, aniž by se chtěli sami hnout z místa. Pomoc není určena „dokonalým“, ale těm, kteří si jsou vědomi svých nedostatků nebo je alespoň připouštějí.

Pomoc respektuje vždy přání a svobodu volby duše v případě, že zasahuje do přítomnosti, minulosti či budoucnosti.

Pomoc nikoho nesoudí, přichází totiž ze Světla.

 

 

Můžeme pomoci radou v oblasti zdravého života, fyzického, duševního a duchovního zdraví, protože není lhostejné, co do sebe na všech úrovních přijímáme.

 

Můžeme pomoci s rozborem fyzických, duševních a duchovních problémů.

 

Můžeme pomoci zprostředkováním léčivých sil ze Světla.

 

Můžeme nabídnout duchovní pomoc umírajícím a zemřelým.

 

Najdete nás na facebooku:

Cestou Světla


 

články

Desatero

07.03.2021 09:16
      I tu se Boží posel sklání nad Mojžíšem a vede jeho duši k pozornosti nad textem Božích zákonů sepsaných na dvířkách Archy.   „Jak zní první a nejdůležitější Boží zákon pro člověka? Miluj Boha, svého Pána, v každém okamžiku svého života. To je nevyšší povinnost člověka v...

Archa

05.03.2021 21:46
        Dostávám od Krista zvláštní úkol. Při léčení jednoho klienta Světlem od Krista jsem se totiž stal očitým svědkem části osudu Archy Úmluvy. To spustilo můj nový úkol - práci v minulosti, kdy Mojžíš obdrží Archu, a popsat ji v článku.   S modlitbou ke Kristu se svým...

Gándhí

01.03.2021 11:45
        Jak to také funguje? Přítelkyně z Facebooku mi píše, že se jí opakovaně před vnitřním zrakem objevuje Mahátma Gándhí, cítí z něj naléhavost, a vybízí mě, ať se spojím s jeho duší. Moje žena mi poté také potvrzuje, že Kristovi služebníci i jí vzkazují, že bych se...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>