Pomoc člověku

 

 

 

Jsme přesvědčeni, že smyslem života člověka je život pro věčnost.

 

A jelikož věčnost je naplněna Božím Světlem, přejeme si, aby ji každý člověk zakoušel svojí vědomou účastí nepřetržitě po celý svůj život.

 

Komenský, učitel národů, pravil, že všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoli se tu koná, všech se týče.  

 

Tyto stránky proto vznikly za účelem pomoci všem lidem, kteří ji potřebují v životě i v umírání. 

O nás

 

 

Žijeme s vědomím, že jsme na Zemi pro druhé, protože vnímáme duchovní spojitost lidských bytostí.

 

Můžeme pomoci radou v oblasti zdravého života, protože jsme přesvědčeni, že není lhostejné, co do sebe na všech úrovních přijímáme.

 

Můžeme pomoci s rozborem fyzických i duševních problémů, neboť kdo vědět má, vědět bude.

 

Můžeme pomoci zprostředkováním léčivých sil ze Světla, neboť tam, kde je Světlo, temnota mizí.

 

Můžeme nabídnout duchovní pomoc umírajícím, jelikož jsme přesvědčeni, že lidé by z tohoto světa neměli odcházet, aniž by se za ně člověk pomodlil a poprosil o jejich ochranu na další cestě.

 

Najdete nás na facebooku:

Cestou Světla